Mitä tapahtuu hoitotyön tulevaisuudessa? Näin vastasi tekoäly

Kysyin ChatGPT-tekoälysovellukselta muutamia kysymyksiä hoitotyön tulevaisuudesta. Osa vastauksista ei ollut lainkaan hassumpia.

Kuva: Canva

Kysyin ChatGPT-tekoälysovellukselta muutamia kysymyksiä hoitotyön tulevaisuudesta. Mielenkiinnolla seurasin, miten nopeasti vastaaminen siltä kävi. Se listasi hetkessä joukon ehdotuksia.

Ensimmäiseksi minua kiinnosti, milloin hoitajapula Suomessa loppuisi. Tekoäly kertoi sen riippuvan monesta tekijästä. Niihin lukeutuivat väestön ikärakenteen muutos, terveyspalvelujen tarve ja tarjonta, taloudellinen tilanne sekä koulutuspolitiikka. Hoitajapula oli sen mukaan monimutkainen ongelma, joka vaatii monia erilaisia ratkaisuja esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmän, koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden tasolla.

ChatGPT jatkoi: ”...on kuitenkin tärkeää panostaa hoitohenkilöstön koulutukseen ja rekrytointiin sekä parantaa heidän työolosuhteitaan ja palkkaustaan, jotta hoitajien ammattia arvostettaisiin paremmin ja houkuttelevuus alana kasvaisi.” Lisäksi se näki tärkeänä uusien teknologioiden ja hoitomallien kehittämisen, jotka voivat auttaa lieventämään hoitajapulaa.

Toinen kysymykseni koski hoitotyön tulevaisuutta vuonna 2040. Utelin tekoälyltä, millaista hoitotyö olisi tuolloin. Tekoäly huomautti napakasti, ettei se osaa ennustaa. Sitten se povasi ainakin teknologian käytön lisääntyvän. Esimerkiksi etähoito, tekoäly, robotit ja muut teknologiset ratkaisut auttavat vuonna 2040 aiempaa enemmän hoitajaa tehostamaan työtään ja tarjoamaan parempaa hoitoa potilaille.

Heti antamansa vastauksen perään tekoäly muistutti, miten yksi asia ei tulisi muuttumaan. Hoitotyö tulee aina olemaan inhimillistä ja asiakaslähtöistä. Siksi hoitajien tehtävänä on tulevaisuudessakin tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa ja tukea heidän hyvinvointiaan.

Lopuksi kysyin, miten tekoälyn käyttöönotto muuttaa hoitotyön tekemistä. ChatGPT tarjosi vastauksia, joista osa on jo käytössä, kuten tekoälypohjaista työvuorosuunnittelua. Käytännön hoitotyön kannalta kiinnostavinta oli potilaan tilan valvonta- ja analysointiavun lisääntyminen. Tekoäly auttaisi jatkossa yhä enemmän hoitajaa seuraamaan potilaiden tilaa, ennustamaan mahdollisia komplikaatioita ja tekemään  päätöksiä.

Potilaasta on joskus valtavasti tietoa erilaisissa tietojärjestelmissä, joiden käsittelyssä ja analysoinnissa kone on ihmisaivoja huomattavasti nopeampi. Tekoälyn työkaverina tietoa ja hoitosuunnitelmien tekoa olisi jatkossa helpompi hallita. Tietojen perusteella tekoäly tarjoaisi hoitajille suosituksia ja neuvoja potilaan henkilökohtaisen hoidon parantamiseksi.

Keskustelu tekoälysovelluksen kanssa oli mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. Taisin jopa vähän innostua tekoälyn mahdollisuuksista osana potilaiden hoitotyötä. Totta on vaikkapa se, että ison tietomäärän käsittelijänä älykäs kone on minua parempi ja nopeampi.

Lopuksi tekoäly vielä kommentoi, ettei se voi korvata hoitajia, vaan toimisi vain apuna hoitotyön automatisoinnissa, kuten vaikkapa auttamalla vähentämään sairaalainfektioiden riskiä seuraamalla potilaiden hygieniaa. Sen esittämät ideat eivät olleet lainkaan hassumpia. Toisaalta ne eivät tarjonneet kovinkaan paljon uusia ajatuksia hoitotyön tulevaisuudesta.

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.