Kuka vastaa työilmapiiristä?

Kuvateksti
Unsplash: Melinda Gimpel

VIIME KERRALLA mietin, kuinka suuri vaikutus naisellisen käytöksen kulttuurilla on terveydenhuollon työpaikkojen työilmapiiriin? Mitä työilmapiirillä edes tarkoitetaan?

Työilmapiiri on se ”ilmanala”, jossa töitä tehdään. Se tunnelma, josta ei ihan käsin saa kiinni, mutta jonka kyllä haistaa ja tuntee nopeasti. Työilmapiiri voi olla kannustava, hyväksyvä sekä työniloa ja hyvinvointia tukeva, mutta se voi olla myös eripuran sävyttämä luovuuden tappaja ja pahoinvointia tuottava epäluottamuksen verho. Ja kaikkea mahdollista näiden ääripäiden väliltä. 

TYÖILMAPIIRIN rakennuspalikoiksi on työnantajan tarjottava oikeat välineet. On tarjottava ulkoiset työnteon puitteet, välineet ja laitteet, joilla työtä voi tehdä. On hankittava koulutettu henkilökunta, joka osaa työnsä. On kerrottava työnteon tavoite, mitä kohti työskennellään. On sovittava yhteiset arvot, jotka ohjaavat työntekoa. Lisäksi työnantajan kuuluu huolehtia johtamisesta ja järjestää työntekijöille esihenkilöt. Esihenkilöt mahdollistavat omalla panoksellaan hyvän työilmapiirin syntymisen ja ylläpidon.

ISO VAIKUTUS työilmapiiriin on kuitenkin myös työyhteisön yksittäisillä jäsenillä. Vaikutusvaltaa on sillä puurtajalla, joka hikipäässä pukee päiväkodin lapsia kurakelillä sadevaatteisiin ja sillä, joka auttaa neliraajahalvaantunutta potilasta pyörätuolista sänkyyn tai ottaa koronanäytteitä kuumissa suojavarusteissa lauantaina iltamyöhällä. Työilmapiirin rakentajia ja vaikuttajia kaikki.

Sinullakin on siis osuutesi työilmapiiriin, jossa työskentelet. On tietysti aina helpompaa sysätä työilmapiiriongelmat jonkun toisen syyksi ja pomojen korjattavaksi, mutta jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa työilmapiiriin aina niin teoillaaan kuin asenteellaankin.

Miten sitten toimia hyvän työilmapiirin rakentajana? 

Kirjassa Työilmapiiri kuntoon (A. Aro) luetellaan 10 perusasiaa, joita voi käyttää ohjenuorana:

  1. Keskity työhön, perustehtävääsi.
  2. Kohtele kanssaihmisiäsi työpaikalla kunnioittavasti ja arvostavasti.
  3. Tukeudu faktoihin. Älä levitä huhuja, äläkä perusta mielipiteitäsi vaikutelmiin vaan tosiasioihin.
  4. Ole avoin erilaisuudelle ja erimielisyydelle.
  5. Tarjoa ja ota vastaan apua, tukea ja neuvoja.
  6. Siedä keskeneräisyyttä toisissa ja erityisesti itsessäsi. 
  7. Vaihda mielipiteitä, anna ja ota vastaan palautetta.
  8. Kunnioita pelisääntöjä ja toisen rajoja.
  9. Korjaa epäkohdat, joihin voit vaikuttaa. Ilmaise epäkohdat muille, jos et voi niihin itse vaikuttaa. Älä valita pikkuasioista.
  10. Huolehdi aktiivisesti työstä palautumisesta.

TÄMÄN LISÄKSI vanhat tutut ”kiitos”, ”anteeksi” ja ”ole hyvä” toimivat kaikenlaisessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Ne toimivat hyvin myös työpaikalla ja vilpittömästi käytettyinä edesauttavat varmasti hyvän työilmapiirin olemassaoloa.