Kuinka sovitaan ylityövapaista?

Työskentelen päiväkodissa. Jos haluan käyttää aiemmin tekemiäni ylityötunteja, minun pitää merkitä ne etukäteen työvuorolistaan ja vähentää kyseisen päivän työtunneista. Jos satun olemaan sinä päivänä sairaana, menetän ylityötunnit. Toimiiko työnantajani oikein?

Kuvateksti
Työnantaja vastaa työvuorojen suunnittelusta.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa edunvalvonta-asiantuntija Pekka Mykkänen.

Ei toimi.

Työvuoroluettelon suunnit­telu on ensinnäkin työnantajan tehtävä. Työntekijän ei tarvitse merkitä tunteja työvuoroluetteloon, mutta halutessaan työntekijä voi sopia työnantajan kanssa työvuoroluettelon muutoksesta, jolloin työnantaja korvaa ylityötä työntekijän haluamana ajankohtana.

Ylityötä voi korvata joko rahana tai aikana. Korvausmuodon päättää työnantaja. Jos ylityöt korvataan aikana, työnantaja ei voi suunnitella kor­vausta vähäisemmäksi kuin kokonaisen työpäivän mittaiseksi vapaapäiväksi. ­Sinun ei siis tarvitse hyväksyä kokonaista työpäivää lyhyempää ylityö­korvausta.

Jos ylityön aikakorvaus jää kes­keytyksen kuten sairauspoissaolon alle, keskeytyksen alle jääneet tunnit tulee korvata myöhemmin rahana tai aikana.

Ole tarvittaessa yhteydessä Tehyn luottamusmieheen.