Kuka vastaa lääkkeistä sosiaalialan työpaikalla?

Kuvateksti
Lääkehoidosta vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö. Kuva: Olli Häkämies

Työpaikallani lääkkeistä vastaa henkilö, jolla ei ole terveysalan koulutusta.

Voiko sosiaalialan työpaikalla lääkkeistä vastata joku muu kuin kuin laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö?

Ei voi. Lääkehoidon vastuuhenkilön tulee olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, kuten sairaanhoitaja. Sairaanhoitajat vastaavat toimintayksiköidensä lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta ja kantavat siten erityistä vastuuta siitä, että lääkehoito on turvallista potilaille.

Sosiaalihuollon yksiköissä tulee olla omavalvontasuunnitelma, johon on kirjattu lääkehoidon vastuuhenkilö. Työyksikössä on oltava myös lääkehoitosuunnitelma, jossa on henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako lääkehoidossa.

Jos omavalvontasuunnitelmaan on lääkehoidon vastuuhenkilöksi kirjattu muu kuin laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, asia tulee selvittää. Lisätietoja antaa aluehallintovirasto. Se valvoo julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2017