Lasketaanko lähihoitajaopiskelijat hoitajamitoitukseen?

Työskentelen vanhusten ympäri­vuorokautisessa palveluasumisessa. Voiko lähihoitajaopiskelijat laskea mitoitukseen?

Kuvateksti
Mitoitukseen ei voida laskea oppilaitoksessa opiskelevaa, joka on työpaikalla suorittamassa opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua.
Kuva: Jussi Tuokkola

Kysymykseen vastaa työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Lähihoitajaksi oppisopimuksella opiskeleva voidaan laskea mitoitukseen, jos hänen osaamisensa on riittävä. Arvio ja vastuu opiskelijan riittävästä osaamisesta on valvontaviranomaisten mukaan työnantajalla.

Mitoitukseen ei voida laskea oppilaitoksessa opiskelevaa, joka on työpaikalla suorittamassa opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua. Harjoittelussa hän ei ole työsuhteessa.

Vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoituksesta säädetään vanhuspalvelulaissa. Siinä luetellaan työntekijäryhmät, jotka voivat osallistua välittömään asiakastyöhön. Heidät lasketaan mukaan henkilöstömitoitukseen välittömän asiakastyön osalta. 

Työsuhteessa olevat opiskelijat osallistuvat välittömään asiakastyöhön koulutusmuodosta riippumatta, jos heillä on opintojen kautta hankittu riittävä osaaminen suhteessa tutkinnon perusteisiin, ammattihenkilölainsäädännön edellyttämään osaamiseen sekä työpaikan osaamis­tarpeisiin.

Lääkehoitoa toteuttavat lähtökohtaisesti siihen koulutetut ammattihenkilöt. Työnantaja määrittää työsuhteisen opiskelijan oikeudet toteuttaa lääkehoitoa. Määrittelyssä pitää ottaa huomioon opiskelijan valmiudet ja työyksikön lääkehoidon vaativuus. 

Opiskelijalla pitää olla lääkärin myöntämä kirjallinen lääkehoitolupa ennen kuin hän voi toteuttaa lääkehoitoa.

Opiskelija ei voi toimia työvuorossa yksin.