Työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Kuva: iStock

Loma mielessä – voiko työnantaja estää vuosiloman saamisen tietyille ajanjaksoille?

Voiko työnantaja estää toivomasta tai olla myöntämättä vuosilomaa tietyille ajanjaksoille? Suuressa kunnassa käytännöt vaihtelevat eri sairaaloiden ja samankin sairaalan eri osastojen välillä.

Työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Toivomuksia saa esittää ja ensisijaisesti lomasta on neuvoteltava.

Jos ajankohdasta ei päästä yhteisymmärrykseen, työnantaja voi määrätä sen. Tällöin työnantajan on ilmoitettava ajankohta viimeistään kuukautta ennen loman alkamista.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Jos kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole mahdollista, loman ajankohdasta on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosiloman alkamista.
Työntekijöitä on kohdeltava lomien sijoittamisessa tasapuolisesti.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2019

Mainos
Mainos