Matkustan työni puolesta – saanko matka-ajalta palkkaa?

Kuvateksti
Matkaan käytettyä aikaa ei lueta useinkaan työajaksi. Kuva: iStock

Työskentelen kuntasektorilla ja matkustan työni puolesta esimerkiksi koulutuksiin. Saanko matka-ajalta palkkaa tai korvausta?

Palkallisuuden ratkaisee se, onko kyse työajasta vai ei. Työajaksi luetaan työhön käytetty aika ja se aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Matkaan käytettyä aikaa ei lähtökohtaisesti lueta työajaksi.

Poik­keuksen muodostavat tilanteet, joissa matkustamista pidetään työsuorituksena tai kulkeminen tapahtuu työnantajan määräämästä lähtöpaikasta työ- tai virkatehtävän suorituspaikkaan. Tavallisesti matkustaminen ei siis ole työaikaa eikä näin myöskään palkallista.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) Matkakustannusten kor­vaukset -liitteessä on kuitenkin määräykset siitä, miten työn edellyttämistä matkoista aiheutuneet lisäkustannukset korvataan.

Matkustuspäiviltä voi olla oikeus saada päivärahaa tai ateriakorvausta. Työnantaja on myös velvollinen maksamaan matkustamisesta aiheutuneet varsinaiset kustannukset, kuten matkaliput tai kilometrikorvaukset silloin, kun kyse on työnantajan edellyttämästä matkustamisesta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/19