Mikä on röntgenhoitajan rooli lääkehoidossa?

Kuvateksti
Jokaisen röntgenhoitajan on osattava toteuttaa lääkehoitoa kuvantamisessa, sädehoidossa ja isotooppiyksikössä. Kuva: Pekka Fali

Olen röntgenhoitaja. Mikä on roolini lääkehoidossa?

Röntgenhoitajana sinun tulee tietää eri lääkeaineiden yhteensopivuuksista, antoreiteistä, annoksesta ja mahdollista sivuvaikutuksista sekä yksikössäsi käytössä olevista lääkeaineista ja niiden käyttöön liittyvästä ohjeistuksesta. Varjo- ja tehosteaineet sekä radiolääkkeet muodostavat suurimman ryhmän diagnostiikka- ja sädehoitoyksiköissä annettavista laskimonsisäisistä lääkeaineista.

Jos tehtäviisi kuuluu esimerkiksi varjoaineiden antaminen suonensisäisesti, saat siihen lisäkoulutuksen ja osaamisesi varmistetaan käytännössä. Tämän jälkeen lääkehoidosta vastaava lääkäri voi myöntää kirjallisen luvan varjoaineiden antamiseen.

Jokaisen röntgenhoitajan on osattava toteuttaa lääkehoitoa kuvantamisessa, sädehoidossa ja isotooppiyksikössä. Röntgenhoitajan on hallittava lääkehoidon eri vaiheet ja kokonaisuus, jotka perustuvat organisaation lääkehoitosuunnitelmaan. Suunnitelma määrittelee lääkehoidon toteuttamisen ja osaamisen varmistamiseen liittyvät lupakäytännöt myös röntgenhoitajille.

Lääkehoitosuunnitelmassa on hyvä ottaa huomioon erot, joita liittyy röntgenhoitajien työnkuviin ja lääkehoidon osaamisen vaatimustasoihin.

Jokainen lääkehoitoa toteuttava röntgenhoitaja kantaa vastuun toiminnastaan. Turvallinen lääkehoito edellyttää taitoa tunnistaa tietämyksensä rajat sekä ymmärryksen siitä, mistä saa lisää tietoa. Täydennyskoulutukseen tulee osallistua säännöllisesti. 

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2021.