Millaisia lausuntoja voin kirjoittaa sairaanhoitajana?

Työskentelen nuorisopsykiatriassa. Lääkäripulan vuoksi laadin nuoren ­tilanteesta lausuntoja eri tahoille. Mihin nuoren etuihin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin voin ottaa sairaan­hoitajana kantaa?

Kuvateksti
Jokaisen ammattihenkilön tulee arvioida oma osaamisensa määrättyihin tehtäviin koulutuksensa mukaisesti.
Kuva: Pasi Leino

Kysymykseen vastaa terveyspoliittinen asiantuntija Anne Lindgren.

Lainsäädännössä on hyvin vähän erityissääntelyä siitä, mitä tehtäviä eri terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat tehdä. Työnantaja vastaa aina terveydenhuollon toimintayksikön ja annettavien palveluiden asianmukaisuudesta ja lainmukaisuudesta.

Työnantaja päättää myös työntekijöiden ja eri ammattiryhmien välisestä työnjaosta ja työn organisoimisesta. Tehtävien jaossa tulee ottaa huomioon­ muun muassa ammattihenkilön koulutus ja osaaminen sekä tarvittaessa määrättyjen tehtävien suorittamiseen vaadittava lisäkoulutus.

Jokaisen ammattihenkilön tulee arvioida oma osaamisensa määrättyihin tehtäviin koulutuksensa mukaisesti.

Ammattihenkilö ei saa lain mukaan suorittaa tehtäviä, joihin hänen osaamisensa ei riitä.

Epäselvissä tilanteissa tai täydennyskoulutustarpeissa voit aina kääntyä esihenkilösi puoleen.