Millaista on hyvä työvuorosuunnittelu?

Jokaisessa työvuorossa pitää olla riittävän kokeneita ja osaavia työntekijöitä. Miten esihenkilö varmistaa tämän?

Kuvateksti
Työvuoroja suunniteltaessa on hyvä merkitä kussakin työvuoroissa tarvittava osaaminen.
Kuva: Marja Seppälä

Kysymykseen vastaa ammatillisen edunvalvonnan päällikkö Petra Marjamaa.

Esihenkilön tulee tuntea potilaiden hoidon vaativuus sekä henkilökunnan koulutus ja osaaminen. Toimiva työvuorosuunnittelu on läpinäkyvää ja ottaa huomioon työntekijöiden toiveet. Hyvässä työvuorosuunnittelussa huomioidaan myös työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet ilman, että toiminta vaarantuu millään tavalla.

Esihenkilön pitää huolehtia, että työntekijät saavat tehtäviinsä riittävän perehdytyksen ja että osaamista ylläpidetään täydennyskoulutuksin. Kehityskeskustelut ovat hyvä keino selvittää henkilöstön osaaminen ja mahdolliset täydennyskoulutustarpeet.

Työvuoroja suunniteltaessa on hyvä merkitä kussakin työvuoroissa tarvittava osaaminen. Tämä helpottaa suunnittelua ja työntekijöiden toiveiden huomioon ottamista.

Tulevaisuudessa työvuorosuunnittelua tehtäneen yhä keskitetymmin. Siinä voidaan hyödyntää myös tekoälyä. 

En näe muutosta uhkana, kunhan työvuorosuunnittelun perustana on henkilöstön osaaminen ja henkilökohtaiset toiveet.