Milloin lomaraha pitää maksaa?

Kuvateksti
Työehtosopimuksissa on tavallisesti sovittu, että työntekijälle maksetaan lomarahana puolet hänen vuosilomansa palkasta. Kuva: iStock

Työnantajani maksaa kesäloma­rahat heinäkuussa, jolloin loma voi olla jo pidetty. Eikö lomaraha pitäisi maksaa ennen lomaa? Työskentelen yksityisellä sosiaalipalvelualalla.

Työnantajasi noudattaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta maksaessaan lomarahan heinäkuussa. Työehtosopimuksen mukaan lomaraha maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä, ellei työnantajan ja työntekijän kanssa sovita erikseen lomarahan maksamisesta muuna ajankohtana lomakauden aikana (2.5.-30.9).

Lomaraha on 50 prosenttia työehtosopimuksen mukaisesta vuosilomapalkasta. Se määräytyy kesäkuun säännöllisen kuukausipalkan perusteella.

Lomaraha on eri asia kuin vuosiloman ajalta maksettava palkka. Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Paikallisesti voidaan kuitenkin sopia, että vuosilomapalkka maksetaan työsuhteessa tavallisesti noudatettavana palkanmaksupäivänä.

Jos lomajakso on enintään kuuden päivän pituinen, lomapalkka voidaan maksaa ilman paikallista sopimustakin normaalina palkanmaksupäivänä.

Lisää tietoa lomiin liittyvistä oikeuksista saat Tehyn työelämäoppaasta.

Työntekijän oikeus lomarahaan voi perustua työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettavaan käytäntöön tai työsopimukseen. Muutoin työntekijällä ei ole oikeutta saada lomarahaa.

Työehtosopimuksissa on tavallisesti sovittu, että työntekijälle maksetaan lomarahana puolet hänen vuosilomansa palkasta.

Kunta-alalla ja AVAINTA ry:n työehtosopimuksessa työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa 6, 5 tai 4 prosenttia varsinaisesta palkasta. Varsinainen palkka sisältää kuukausipalkan lisäksi työntekijän kiinteät lisät.

Prosentti määräytyy työkokemuksen ja nykyisen työsuhteen keston perusteella.

Lomaraha lasketaan yleensä heinäkuun palkasta ja maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei asiasta ole toisin sovittu työnantajan ja työntekijän kesken.

Kunta-alalla lomaraha oli kiky-sopimuksessa sovitun mukaisesti pienempi vuosina 2017–2019. Tämä ns. lomarahan leikkaus on päättynyt.

Päivitetty 13.7.2020.