Mitä tapahtui ammatilliselle eläkeiälle? 

Olen aikoinani valinnut ammatillisen eläkeiän 63 vuotta, mutta se ei ole enää kuulemma käytössä. Mitä sille tapahtui?

Kuvateksti
Vuodesta 2018 lähtien ammatillisia eläkeikiä on nostettu asteittain kolmella kuukaudella vuodessa, kuitenkin enintään kahdella vuodella.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa juristi Hanna Huotari.

Vuoden 2017 eläkeuudistus vaikutti julkisella sektorilla sovittuihin alempiin ammatillisiin eläkeikiin.

Vuodesta 2018 lähtien ammatillisia eläkeikiä on nostettu asteittain kolmella kuukaudella vuodessa, kuitenkin enintään kahdella vuodella. Muutos koskee heitä, joiden valittu eläkeikä täyttyi vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Julkisen sektorin palkansaajajärjestöt vastustivat ammatillisten eläkeikien nostoa. Ammatillista eläkeikää suojasi mielestämme perustuslain mukainen omaisuudensuoja.

Tehy valitti muutoksenhakulautakuntaan ja vakuutusoikeuteen kahden jäsenensä osalta. Vakuutusoikeus hylkäsi valitukset ja katsoi, että valtio sai nostaa ammatillista eläkeikää.

Myös muut järjestöt saivat vakuutusoikeudesta hylkäävät päätökset ja valittivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT). Tehy jäi odottamaan niille annettavaa päätöstä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ottanut kannetta varsinaiseen käsittelyyn, sillä EIT:n tuomari totesi, ettei ole aihetta epäillä ihmisoikeussopimusrikkomusta. Vakuutusoikeuden päätökset jäivät siis voimaan.