Miten palkat määräytyvät varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuksessa työskentelee eri ammattiryhmiä. Mitä työehtosopimuksia varhais­kasvatuksessa noudatetaan?

Kuvateksti
Palkkaerot ­varhaiskasvatuksessa johtuvat erilaisista työtehtävistä, työehto­sopimuksista ja pätevyysvaatimuksista.
Kuva: Liisa Takala

Kysymykseen vastaa neuvotteleva edunvalvonta-asiantuntija Heidi Laurila.

Palkkaerot ­johtuvat erilaisista työtehtävistä, työehto­sopimuksista ja pätevyysvaatimuksista.

Lastenhoitajan, sosionomin ja ­päiväkotiavustajan palkkaus ­määräytyy kunta-alan yleisen virka- 
ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.

Päiväkotiavustajan tehtävään ei ole pätevyysvaatimusta. Sen vuoksi avustajalla on pienempi palkka ja vähemmän vaativat tehtävät kuin muilla varhaiskasvatuksen ammattiryhmillä. 

Varhaiskasvatuksen opettajan ­palkka määräytyy kunta-alan ope­tushenkilöstön virka- ja työehto­sopimuksen (OVTES) mukaan. Jos lastenhoitaja sijaistaa opettajaa, palkka määräytyy OVTESin mukaan. 

Jos palkkaus mietityttää, ota yhteyttä Tehyn luottamusmieheen.