Miten pitkään opiskelija voi työskennellä sairaanhoitajan sijaisena valmistumatta?

Työpaikallani on pitkäaikaisia sijaisia, joiden opiskelut ovat kesken. Miten pitkään he voivat työskennellä sijaisina?

Kuvateksti
Opiskelija voi toimia sijaisena vain, jos hänen opinto-oikeutensa on voimassa.
Kuva: Jaakko Martikainen

Kysymykseen vastaa tutkimuspäällikkö Juha Kurtti.

Opiskelija ei voi toimia sairaanhoitajan tai muun laillistetun ammattihenkilön sijaisena enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut kymmenen vuotta. 

Suoritettujen opintojen määrä ei vaikuta määräaikaan. Esimerkistä käy tilanne, jossa opinnäytetyö on vielä kesken, vaikka muut tutkintoon edellytettävät opinnot olisi suoritettu.

Opiskelija voi toimia sijaisena vain, jos hänen opinto-oikeutensa on voimassa. Jos keskeyttää opintonsa, päättyy oikeus työskennellä laillistetun ammattihenkilön sijaisena, vaikka olisi suorittanut sijaisuuden edellyttämän opintopistemäärän.

Opiskelijalla itsellään on päävastuu siitä, ettei ole sijaisuudessa pitempään kuin lainsäädäntö sallii. Määräajan ylittäminen voi olla luvatonta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamista.

Lähihoitajan ja muiden nimikesuojattujen ammattihenkilöiden tilanne on erilainen. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia henkilöt, joiden koulutuksen, kokemuksen ja ammattitaidon työnantaja arvioi riittäväksi. Ilman lähihoitajan koulutusta ei voi kuitenkaan käyttää lähihoitajan nimikettä.