Miten saan työsuhteiden ketjutuksen loppumaan?

Kuvateksti
Useita vuosia kestänyt ketjutus viittaa siihen, että työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Kuva: iStock

Miksi minua ei vakinaisteta, ­vaikka työsopimustani on ketju­tettu jo vuosia? En uskalla ottaa asiaa puheeksi esimieheni kanssa.

Ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen. Toimita hänelle kopiot määräaikaisista työsopimuksistasi, jotta hän pystyy arvioimaan vakinaistamisen edellytykset. Tarvittaessa luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa vakinaistamisesta.

Työsopimuslain lähtökohtana on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Määräaikaisen työsopimuksen käyttö edellyttää perusteltua syytä. Sijaisuus on määräaikaisen työsopimuksen yleisin peruste.

Perustellun syyn lisäksi edellytetään, ettei työnantajalla ei ole pysyvää työvoiman tarvetta. Useita vuosia kestänyt ketjutus viittaa siihen, että työnantajallasi on pysyvä työvoiman tarve. Tällöin työntekijä on vakinaistettava, vaikka uudelle määräaikaiselle työsopimukselle olisi perusteltu syy.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2017