Miten työvuorot pitäisi jakaa työpaikalla? 

Koen, että keikkalaisia ja osa-aikaisia suositaan täyttä työaikaa tekevien vakituisten kustannuksella. Miten työvuorot pitäisi jakaa työpaikalla? 

Kuvateksti
Työpaikalla olisi hyvä olla yhteisesti suunnitellut ja hyväksytyt pelisäännöt, kuinka työvuorot jaetaan.
Kuva: Liisa Takala

Työelämäasiantuntija Tiina Vartiainen vastaa:

Työnantajalla on velvollisuus suunnitella työvuorot tasapuolisesti, mutta tasapuolisuudesta saa poiketa perustellusta syystä. 

Esimerkiksi henkilökohtaiset toiveet ja työsuojelulliset perusteet antavat mahdollisuuden poiketa tasapuolisuudesta.

Työpaikalla olisi hyvä olla yhteisesti suunnitellut ja hyväksytyt pelisäännöt, kuinka työvuorot jaetaan. Tällöin työvuorojen jakaminen olisi läpinäkyvämpää. 

Ota kokemuksesi puheeksi esihenkilön kanssa. Hän vastaa siitä, että osastolla on riittävästi osaavaa henkilökuntaa.

Työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta säädetään työsopimuslaissa.