Säilyvätkö vapaapäiväni, kun sote-uudistus toteutuu?

Työnantaja haluaa, että pidän säästö­vapaat hyvissä ajoin ennen kuin toiminta siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Pitääkö tähän suostua?

Kuvateksti
Pitämättömät säästövapaat ja muut vapaat siirtyvät liikkeenluovutuksessa sellaisenaan hyvinvointialueelle.
Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa edunvalvonta-asiantuntija Juha Honkakoski:

Pitämättömät säästövapaat ja muut vapaat siirtyvät liikkeenluovutuksessa sellaisenaan hyvinvointialueelle. Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä vapaan ajan­kohtaa.

Kuntasektorilla työntekijä voi sopia työnantajan kanssa, että 15 päivää ylittävä vuosilomamäärä siirretään säästövapaaksi.

Kun sopii säästövapaasta, olisi hyvä samalla myös sopia, milloin se pidetään. Jos aikaa ei ole sovittu tuolloin, työntekijä ja työnantajan edustaja sopivat siitä erikseen.

Pitämättömiltä säästövapailta maksetaan korvaus rahana, jos palvelussuhde päättyy, työaika muuttuu olennaisesti tai työntekijä lomautetaan toistaiseksi.