Työskentelen kotihoidossa – voinko pysäköidä kuten huoltohenkilöt?

Kuvateksti
Jokainen asunto-osakeyhtiö päättää oman tonttinsa pysäköinnistä. Kuva: iStock

Voiko kotihoidon henkilökunta pysäköidä autonsa kuten huoltohenkilöt mennessään asiakkaan luokse?

Valitettavasti ei ainakaan vielä. Huoltoajon sallivaa pysähtymistä ja pysäköintiä määrittää tieliikennelaki ja -asetus. Huoltoajo sallittu -merkin osoittamiin paikkoihin voi pysähtyä ja pysäköidä muun muassa silloin, jos asiakas tuodaan taksilla tai kun kuljetetaan liikuntarajoitteista henkilöä.

Jokainen asunto-osakeyhtiö päättää oman tonttinsa pysäköinnistä. Kiinteistöliitto on jossain päin Suomea suositellut jäsenilleen, että ne suhtautuisivat myönteisesti kotihoidon työntekijöiden lyhytaikaiseen pysäköimiseen lupalapulla.

Joissain taloyhtiöissä ja kiinteistöissä on kotihoidolle varattuja parkkipaikkoja, mutta menettely ei ole levinnyt laajalle. Kunta voi päättää vain yleisten alueiden kuten katujen pysäköinnistä.

Tehy suhtautuu myönteisesti lakiuudistusesitykseen, jossa tieliikennelakia muutetaan siten, että kotihoidon työntekijä saisi pysäköidä kunnan myöntämällä pysäköintitunnuksella ilmaiseksi maksulliselle pysäköintipaikalle ja alueelle, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Tämä yhtenäistäisi koko maan käytäntöjä ja toisi mahdollisesti erillisen pysäköintitunnuksen asiakasajoihin.

Esityksessä todetaan, että lainsäädäntö ei mahdollistaisi pysäköintiä yksityisten kiinteistöjen, esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden pihoilla. Siksi pysäköinnistä pitää sopia kiinteistöjen omistajien kanssa.

Näyttää siltä, että asiaan tulee parannusta, jos uudistettu tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/19