Työvuorolistoissa on paljon puutosvuoroja – onko se laillista?

Kuvateksti
Työntekijät kuormittuvat, jos julkaistuissa työvuoroluetteloissa on jatkuvasti puutteita. Kuva: Ari Korkala

Työskentelen kunnan ylläpitämässä asumispalveluyksikössä. Työpaikallani julkaistaan toistuvasti työvuorolistoja, joissa on jo valmiiksi paljon puutosvuoroja. Usein työntekijä puuttuu yli 20 vuorosta. Nämä vuorot täytetään pikkuhiljaa keikkatyöntekijöillä. Onko tällainen toiminta laillista?

Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, joka annetaan kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen kyseisen ajanjakson alkamista. Julkaistusta työvuoroluettelosta pitää käydä selvästi ilmi, mistä vuoroista puuttuu työntekijä.

Työaikalaissa tai työehtosopimuksissa ei ole määräystä siitä, että työvuoroluettelon pitäisi olla täysin valmis julkaisuvaiheessa. Kun puutosvuoroon saadaan työntekijä, se on merkittävä työvuoroluetteloon. Tilanne ei voi kuitenkaan olla sellainen, että työntekijät eivät tiedä, ketkä ovat tulossa seuraavaan työvuoroon.

Työntekijät kuormittuvat, jos julkaistuissa työvuoroluetteloissa on jatkuvasti puutteita. Asia pitää ratkaista jollakin tavalla. Työnantajalla pitäisi olla käytössään varahenkilöstöä, josta saadaan sijaisia puutevuoroihin.

Jos työvuoroista puuttuu jatkuvasti henkilöitä tai epäilette, että työaikakirjanpidossa on niin sanottuja haamuhoitajia, asiasta on syytä olla yhteydessä tehyläiseen luottamusmieheen tai työpaikan työsuojeluvaltuutettuun. Viime kädessä neuvoa voi pyytää aluehallintovirastosta.

Työnantajalla on velvollisuus kirjata jokaisen työntekijän tekemät tunnit ja niistä maksetut korvaukset. Työaikakirjanpidosta on käytävä selkeästi ilmi, ketkä työntekijät ovat olleet töissä. Jos puutevuoroon ei ole saatu työntekijää, myös tämän pitää käydä ilmi työaikakirjanpidosta. Näin esimerkiksi valvova viranomainen voi varmistua siitä, kuinka monta työntekijää on ollut vuorossa paikalla. Tällä on merkitystä esimerkiksi henkilöstömitoituksen arvioinnissa.

Työaikakirjanpidon on vastattava todellisuutta. Siinä ei voi olla keksittyjä henkilöitä tai sellaisten henkilöiden nimiä, jotka eivät tosiasiallisesti ole olleet työvuorossa. Työaikakirjanpitoon ei voi merkitä esimerkiksi hallintohenkilöstöä, joka ei ole ollut työvuorossa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/20