Voiko potilaan Marevan-lääkitystä määrittää ilman lisäkoulutusta?

Kuvateksti
Marevan-lääkityksen vaikutusta ­täytyy seurata säännöllisillä laboratoriokokeilla. Kuva: IStock

Voiko sairaanhoitaja tai lähihoitaja määrittää potilaan Marevan-annostuksen ilman lisäkoulutusta?

Lääkäri päättää verenohennuslääke Marevanin aloituksesta ja lopetuksesta. Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja lähihoitajat voivat tehdä lääkkeen annosmäärityksiä niille potilaille, joiden hoitotasapaino on hyvä ja hoidon riskit pienet, mutta jotka eivät kykene annostelemaan lääkitystä itse.

Marevan-lääkityksen vaikutusta ­täytyy seurata säännöllisillä laboratoriokokeilla. Laboratoriokokeen tulos vaikuttaa lääkkeen annostukseen, joka on aina yksilöllinen. Virheellinen annostelu voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita, kuten verenvuodon tai veritulpan.

Annosmäärityksessä ei ole kyse pelkästään lääkeannoksen mekaanisesta määrityksestä. Annosmääritys vaatii ammattihenkilöltä laajaa tietojen soveltamista esimerkiksi hoidon perusteista, riskeistä, vasta-aiheista ja vaikutuksista. Hoitoon liittyy olennaisesti myös potilas­ohjaus ja potilaan itsehoidon tukeminen. Ne vaativat osaamista.

Hoitajien tulisi saada annosmäärityksestä lisäkoulutusta, johon kuuluu myös annosteluharjoituksia. Osaaminen pitäisi osoittaa toimipaikkakohtaisella näytöllä. Työyksikkökohtaisen lääkeluvan tulee olla voimassa.

Työnantaja on vastuussa siitä, että jokaisella annosmääritystä toteuttavalla ammattihenkilöllä on ajantasainen osaaminen tähän tehtävään. Ammattihenkilö on vastuussa siitä, että hänen toteuttamansa annosmäärittely ja sen kirjaaminen on asianmukaista. Jos kokee, että oma osaaminen ei ole riittävä annosmäärityksen turvalliseen toteuttamiseen, asiasta pitää ilmoittaa esimiehelle.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6-7/20