Voiko työnantaja siirtää henkilökohtaisen lisän tehtäväkohtaiseen palkkaan?

Kuvateksti
Kunnissa henkilökohtaista lisää voidaan alentaa ainoastaan silloin, kun tehtävän vaativuus muuttuu niin olennaisesti, että palkkausperusteet arvioidaan uudelleen tai silloin, kun työntekijän työsuoritus on huonontunut huomattavasti. Kuva: iStock

Palkkarakenteeni on muuttumassa. Voiko työnantaja vähentää henkilökohtaista lisää siirtämällä sen tehtäväkohtaiseen palkkaan?

Työnantaja ei voi tehdä tällaista muutosta yksipuolisella päätöksellä. Kunta-alan työehtosopimuksen (KVTES) mukaan henkilökohtaista lisää voidaan alentaa ainoastaan silloin, kun tehtävän vaativuus muuttuu niin olennaisesti, että palkkausperusteet arvioidaan uudelleen tai silloin, kun työntekijän työsuoritus on huonontunut huomattavasti.

Siirto voi olla mahdollinen myös sellaisessa poikkeustapauksessa, että henkilökohtainen lisä on myönnetty selkeästi tehtävän vaativuuden perusteella. Tällainen palkkarakenteen muutos pitää käydä läpi luottamusmiehen kanssa ennen siihen suostumista. Muutos on mahdollinen vain, jos henkilökohtaisen lisän myöntämistä koskevista asiakirjoista käy selkeästi ilmi, että henkilökohtainen lisä on myönnetty tehtävän vaativuuden tai lisätehtävän vuoksi.

Työnantaja ei voi tehdä muutosta myöskään toiseen suuntaan. Osaa tehtäväkohtaisesta palkasta ei voi siis siirtää henkilökohtaiseksi lisäksi ilman neuvotteluja. Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa ainoastaan silloin, kun tehtävä muuttuu olennaisesti vähemmän vaativaksi.

Jos sinulle ehdotetaan palkkarakenteen muuttamista, ota heti yhteyttä omaan luottamusmieheesi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6-7/2021.