Hullut työajat loppuivat Unton ansiosta

Ensihoitaja Unto Pietsalo taisteli työaikojen ja palkkojen puolesta vuosikausia.Töitä kaksi ja puoli vuorokautta samoilla silmillä. Ajokilometrejä 1 200 vuorokaudessa. Aktiivisia työtunteja 130 viikossa. Jotain taitaa olla pielessä?Välillä hoitajat pesivät kasvojaan lumella ja ajoivat ambulanssin ikkunat auki pysyäkseen hereillä. Joskus potilaatkin tarjoutuivat vaihtamaan paikkaa hoitajansa kanssa.

Kuvateksti
Kuva Tuomo Ylinärä

Näin villisti elettiin Pellon, Kemijärven ja Savukoski-Pelkosenniemen kuntien alueen sairaankuljetuksessa 2000-luvun alussa. Työtahti alkoi muuttua vasta, kun Tehyn edunvalvontatilaisuuksissa käynyt ensihoitaja Unto Pietsalo alkoi ihmetellä työnantajansa käytäntöjä.

Ongelmat koskivat kymmeniä sairaankuljetuksen työntekijöitä.

Hurjat työmäärät johtuivat työvuorolistoilla kikkailusta. Toisella kolmen viikon listalla saattoi olla vain 35 ja toisella 75 aktiivityötuntia, vaikka työajan olisi pitänyt olla kuuden viikon jaksolla 229,5 tuntia.

Listan edetessä työnantaja täytti vajaatunnit aktiivityöllä, jota muodostui varallaolosta.

Työnantaja myös muutti varallaolokorvauksen aikakorvaukseksi. Varallaolosta ei tarvitse maksaa täyttä palkkaa, joten työnantaja säästi tällä keinolla, vaikka työajat ylittyivät jatkuvasti.

Unton selvitellessä asiaa kävi ilmi, ettei työnantaja noudattanut työehtosopimusta myöskään vuosilomapalkoissa. Ne määräytyivät vain peruspalkan mukaan. Niihin olisi pitänyt ottaa mukaan laskennallinen lisäys, joka muodostuu ilta-, yö- ja viikkolopputyön perusteella.

Ongelmat koskivat kymmeniä sairaankuljetuksen työntekijöitä, ja virheellisiä käytäntöjä oli noudatettu useita vuosia.
– Osa alueen yksityisistä sairaankuljetusyrityksistä maksoi työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisesti, mikä vääristi kilpailua.

Kun Unto otti ongelmat puheeksi, työkaverit valitsivat hänet luottamusmiehekseen. Tämän jälkeen hän yritti useaan kertaan neuvotella työnantajan kanssa, mutta tuloksetta.
Tehy otti yhteyttä Terveyspalvelualan liittoon lokakuussa 2012, mutta sekään ei saanut työnantajaa muuttamaan käytäntöjä.

Unton työnantaja ei ollut suinkaan ainoa, joka kikkaili työvuorolistojen kanssa. Käytäntö oli yksityisessä sairaankuljetuksessa yleinen. Se loppui vasta, kun Tehy vei asian työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Marraskuussa 2012 työtuomioistuin määräsi työnantajat suunnittelemaan listat täyteen.

Vaikka Unton työnantaja lopetti listojen vajaasuunnittelun, varallaolokorvaukset ja vuosilomapalkan laskennalliset lisät jäivät edelleen maksamatta.

Unto pyysi tehyläisiä laskemaan saatavansa palkkakuittien perusteella siltä varalta, että he joutuisivat nostamaan käräjäoikeudessa kanteen työnantajaa vastaan.

Unton lisäksi viisi muuta työntekijää noudatti Tehyn ohjeita ja toimitti palkkakuittinsa ammattiliittoon.

Hanke ei saanut pelkästään myönteistä vastakaikua, sillä kaikki eivät uskaltaneet puolustaa oikeuksiaan. Joitakin pelotti maineen menetys ja tulevan työnhaun vaarantuminen.
– Yksi onneksi muutti mielensä viime tingassa ja ehti mukaan kanteeseen.

Unto päätti olla hermostumatta vastustuksesta. Hän oli sitä mieltä, että työntekijöiden pitää olla solidaarisia toisilleen – ei työnantajalle, joka ei noudata työehtosopimusta. Työpaikan ilmapiiri heikkeni, kun väki jakaantui kahteen leiriin.

Potilasturvallisuus on parantunut, kun työtä ei tehdä umpiväsyneenä.

Kanne oli vielä vireillä oikeudessa, kun työnantaja ilmoitti maksavansa palkkasaatavat. Kanteen nostaneet saivat rahansa viime vuoden lopussa. Summat vaihtelivat 5 000–20 000 euron välillä.

Untoa harmittaa niiden tehyläisten työkavereiden puolesta, jotka eivät uskaltaneet lähteä mukaan.
– En saanut kaikkia ymmärtämään, että meillä on oikeus näihin rahoihin.

Yksityisen sairaankuljetuksen hurja meno kilpailutuksineen päättyi, kun ensihoito siirtyi kunnilta Lapin sairaanhoitopiirille tammikuussa 2014.

Nykyään Unto työskentelee tyytyväisenä sairaanhoitopiirin palveluksessa. Hän tekee töitä vuorokauden putkeen. Sen jälkeen on lepopäivä ja kaksi vapaapäivää. Potilasturvallisuus on parantunut, kun työtä ei tehdä umpiväsyneenä.
– Hoksottimet pelaavat nopeasti, kun ei ole lopen uupunut. Olen nyt 62-vuotias ja jaksan jatkaa työssä vaikka 65-vuotiaaksi.

Mitä sanoo työehtosopimus?

  • Työvuoroluetteloon on merkittävä työsopimuksen mukaiset säännöllisen työajan tunnit, todetaan Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa.
  • Kun käytössä on kolmen viikon tasoittumisjakso, kokoaikaisen työntekijän työvuoroluetteloon on merkittävä työaikaa 114 tuntia ja 45 minuuttia.
  • Luettelo on annettava työntekijälle tiedoksi viimeistään viikkoa ennen ensimmäisen työvuoron alkua.
  • Vapaamuotoisesta varallaolosta maksetaan korvaus, joka on 26–31 prosenttia korottamattomasta tuntipalkasta. Varallaoloa ei voi korvata vapaana.
  • Vuosilomapalkkaan on laskettava mukaan ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaityön perusteella määräytyvä lisäys.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2015