Korkein oikeus vakinaisti Paulan työsuhteen

Kuvateksti
Kuva Ari Korkala

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Paula Asunnan lähes neljä vuotta kestänyt työkiista päättyi.

Korkein oikeus totesi, että määräaikaiseen työsuhteeseen ei ole perusteltua syytä vaan työsuhde on vakituinen.

Paula oli työskennellyt valmistumisestaan 1989 lähtien Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Hän oli hakenut vakituista työtä, mutta joutunut aina tyytymään määräaikaisuuksiin.

Vuosien mittaan niitä oli kertynyt noin 45. Välillä hän oli perhe- ja opintovapailla.

Tehy päätti korvata asianajajan kulut myös korkeimmassa oikeudessa.

Korkeimman oikeuden tuomio koski viimeisimpiä yhtätoista työsuhdetta, jotka ajoittuivat vuosiin 2002–2008.

Vuodesta 1998 lähtien Paula oli työskennellyt tutkimushoitajana ykköstyypin diabeteksen ehkäisytutkimuksissa, joiden rahoitus tuli osittain sairaanhoitopiirin ulkopuolelta. Tutkimukset kestävät vuosikymmeniä, koska mukana olevia lapsia on tarkoitus seurata vähintään teini-ikään.

Varsinaiset rahoituspäätökset tehtiin vuodeksi kerrallaan, vaikka tutkimusten oli tarkoitus jatkua ainakin vuoteen 2016 tai jopa vuoteen 2023. Työnantajan mukaan tutkimustyö oli yhtymän muusta toiminnasta ja budjetista erillinen hanke, joka toteutettiin projektirahoituksella.

Paula oli tuloksetta yrittänyt selvittää määräaikaisuutensa perustetta esimiehen ja henkilöstöpäällikön kanssa. Tutkimuskeskuksessa ei ollut omaa luottamusmiestä.

Paula vei riidan oikeuteen, koska se jäi ainoaksi vaihtoehdoksi edetä. Ilman liiton tukea hän ei olisi uskaltanut lähteä hakemaan oikeutta.
– Tehyn pääluottamusmies Marjut McLean otti asian hoitaakseen. Hän oli minulle suuri tuki ja turva.

Paula voitti juttunsa käräjäoikeudessa. Se totesi, että kuntayhtymällä ei ollut oikeutta ketjuttaa työsuhteita. Oikeuden mukaan tutkimuksissa oli kyse pitkäaikaisesta toiminnasta, eikä mikään viitannut siihen, että toiminta päättyisi ennenaikaisesti.

Työnantaja kuitenkin valitti hoviin, joka totesi, että työnantajalla oli perusteet määräaikaisiin työsuhteisiin. Hovioikeus perusteli päätöstään sillä, että kuntayhtymällä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa hankkeiden rahoitukseen.
Hovioikeuden päätös oli järkytys.

Paula vietti unettomia öitä miettien, mihin oli tullut lähteneeksi. Hänen asianajajansa mielestä asiaa ei kannattanut kuitenkaan jättää tähän. Hän haki valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Tehyn oikeusturvavakuutus kattaa pääsääntöisesti käsittelyn käräjäoikeudessa, mutta tässä tapauksessa Tehy päätti korvata asianajajan kulut myös korkeimmassa oikeudessa. Vakuutuksessa on omavastuu.

Paula sai oikeudenkäyntiprosessin aikana tukea omalta mieheltään, joka on toiminut työpaikallaan luottamusmiehenä. Ilman läheisen tukea elämä olisi ollut ylivoimaista. Työyhteisöstään Paula ei kokenut saaneensa tukea.
– Työpaikan arjessa oikeudenkäynti ei näkynyt oikeastaan mitenkään. Esimiehenä toiminut tutkijalääkäri työskenteli Helsingissä, joten kohtasimme harvoin. Työkavereita asia ei kiinnostanut.

Paula on pahoillaan siitä, että naisvaltaisilla aloilla työskentelevät eivät aina uskalla pitää puoliaan – vaikka olisivat järjestäytyneitäkin. Erityisen huolissaan Paula on nuorista, jotka tulevat valmistautumattomana työelämään. He saattavat suostua laittomiin käytäntöihin joko tietämättömyyttään tai halusta joustaa. Oman alan työpaikka ja työkokemus ovat tärkeitä.
– Loputtomiin joustaminen ei kannata. Kannattaa kyseenalaistaa, ottaa selvää ja pitää oikeuksistaan kiinni. Määräaikaisuuden säästöt työnantajalle ovat mielestäni kyseenalaisia.

Paulan määräaikaisissa työsuhteissa oli useita epäselvyyksiä, mutta ne ehtivät vanhentua ennen kuin hän ryhtyi todella toimimaan. Liitolla ei ole kanneoikeutta, joten yksittäinen ihminen joutuu laittamaan itsensä peliin.
– En siedä epäoikeudenmukaisuutta. Ei tällaista pitäisi työelämässä olla. Jonkun pitää olla se rohkea, joka lähtee muuttamaan tilannetta.

Paula vaihtoi tämän vuoden elokuussa työpaikkaa ja sai heti vakituisen toimen. Hän kyllästyi tutkimushoitajan työhön, koska se on pitkälle ulkopuolelta säädeltyä, eikä työssä ollut juurikaan mahdollista kehittyä. Hän on myös ryhtynyt opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Koska kanteella ei haettu korvauksia vaan työsuhteen vakinaistamista, Paula ei hyötynyt oikeuden ratkaisusta senttiäkään. Päätös lähteä oikeuteen ei kuitenkaan kaduta.
– Toivottavasti taistelustani on hyötyä muille.

Perusteltu syy

  • Työsopimuslain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole tehty perustellusta syystä määräaikaiseksi. Ilman perusteltua syytä solmittua työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.
  • Jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, sillä ei ole oikeutta solmia toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia.
  • Työnantajat perustelevat määräaikaisuuksia usein projekteilla, mutta projekti ei riitä aina perusteluksi. Projektilla pitää olla alku ja loppu, joiden pitää olla linjassa työsopimuksen alun ja lopun kanssa.
  • Työnantaja saattaa järjestää myös normaalin toiminnan projektin muotoon. Tällöin työvoiman tarve on todellisuudessa pysyvä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2011