Markku kuroi palkkaeron umpeen

Lähihoitaja Markku Tofferi sai pienempää palkkaa kuin samaa työtä tekevä työkaveri.

Kuvateksti
Markku Tofferin tapaus todisti, että mieskin voi joutua syrjinnän kohteeksi. Kuva: Jussi Tuokkola

Avoin keskustelu ja palkkalaskelmien vertailu työpaikalla kannattaa. Tämän sai käytännössä kokea Markku Tofferi, jolle selvisi pian työn aloittamisen jälkeen, että hänen palkkansa oli pienempi kuin vastaavaa työtä tekevien työkavereiden.

Aluksi asia ei häntä suuremmin häirinnyt, koska hän oletti palkkaeron olevan pieni. Eron todellinen suuruus kävi ilmi vasta pari vuotta myöhemmin, kun työkaverit näyttivät palkkalaskelmansa.

He tienasivat 160 euroa enemmän kuin minä.

Tofferi työskenteli ohjaajana mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toimintakeskuksessa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa. Toinen paremmin tienannut työkaveri oli hänen työparinsa puuverstaalla, ja toinen työskenteli vastaavissa tehtävissä puutarhalla.

– Kävi ilmi, että he tienasivat 160 euroa enemmän kuin minä.

Tofferi otti palkkaeron puheeksi lähiesimiehen kanssa ja kysyi, pystyisikö tämä vaikuttamaan asiaan jotenkin. Asia ei edennyt, joten Tofferi kääntyi työpaikan luottamusmiehen puoleen.

Yhteisymmärrystä ei työpaikalla syntynyt, joten seuraavaksi pääluottamusmies Paula Anttila ryhtyi neuvottelemaan asiasta työnantajan edustajien kanssa. Nämäkään neuvottelut eivät johtaneet tulokseen, ja asia päätyi Tehyn keskustoimistoon.

Helmikuussa 2014 Markku Tofferi ja toinen liian pientä palkkaa saanut lähihoitaja nostivat työnantajaa vastaan kanteen käräjäoikeudessa.

Tofferi haki työnantajalta palkkasaataviaan viideltä vuodelta sekä korvausta tasa-arvolain rikkomisesta. Saatavia oli kertynyt kaiken kaikkiaan yli 9 500 euroa.

Toinen korkeampaa palkkaa saanut ohjaaja oli nainen, joten kanteen mukaan työnantaja oli syrjinyt Tofferia myös sukupuolen perusteella.

Tofferi halusi työnantajalta oikeudenmukaista kohtelua ja saada selville lopputuloksen, oli se sitten mitä hyvänsä. Työriitojen käsittely kestää yleensä pitkään, ja niin kävi tässäkin tapauksessa.

Tofferi pysyi kuitenkin rauhallisena eikä menettänyt yöuniaan. Työpaikalla kiista ei näkynyt arjen työssä mitenkään, vaikka työkaverit riitautuksesta tiesivätkin.

– Minulla oli koko ajan vahva tunne siitä, että hyvin tämä päättyy, vaikka valtamerilaiva kääntyy hitaasti.

Kanteen nostamisen jälkeen alkoi tapahtua: työnantaja esitti sovintoa, ja siihen tähtäävä keskustelu käytiin Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Tehyn juristit saapuivat paikalle hoitamaan asiaa. Tofferi koki vapaamuotoisen istunnon mielenkiintoisena, eikä jännittänyt yhtään.

Sovittelussa löytyi yhteisymmärrys, jonka käräjäoikeus vahvisti. Työnantaja suostui maksamaan molempien lähihoitajien palkkasaatavat ja Tofferille tasa-arvolain mukaista hyvitystä. Työt jatkuivat sovinnon jälkeen kuten ennenkin, mutta paremmalla palkalla.

Perusteettomat palkkaerot eivät tule näkyviin kuin avoimuudella.

Kokemus opetti Markku Tofferille, että omia oikeuksia kannattaa ajaa. Perusteettomat palkkaerot eivät tule näkyviin eivätkä poistu muuten kuin avoimuudella.

Hänen mielestään työpaikoilla pitäisi pystyä puhumaan palkoista.

– Parempaa palkkaa saava ei ole syyllinen mihinkään, eikä toisaalta ole häneltä pois, jos muut saavat samasta työstä saman palkan kuin hän.

Pitkään jatkuneiden palkkaerojen tausta selvisi kiistan aikana. Mielenterveys- ja päihdekuntoutus oli alkanut projektina, joka oli siirtynyt kaupungin hoidettavaksi.

Lopulta toiminta siirtyi liikkeenluovutuksena kuntayhtymälle, ja työntekijät jatkoivat vanhoina työntekijöinä entisillä kaupungin palkoillaan.

Tofferi tuli kuntayhtymän palvelukseen, ja hänen palkkansa määräytyi kuntayhtymän palkkausjärjestelmän mukaisesti. Työnantaja ei saanut palkkoja harmonisoitua viidessä vuodessa.
Tofferilla on työnantajille hyvä neuvo.

– Työnantajalle tulisi halvemmaksi harmonisoida palkat niin pian kuin suinkin sen sijaan, että työntekijät hakevat harmonisoinnin oikeudesta. En minäkään olisi lähtenyt hakemaan palkkasaataviani takautuvasti, jos palkka olisi nostettu heti, kun sitä pyysin.


Palkat on harmonisoitava

  • Kuntaliitokset ovat viime vuosina lisänneet tarvetta harmonisoida palkkoja.
  • Harmonisoinnin perusperiaate on, että samasta työstä on maksettava samaa palkkaa, ellei palkkaerolle ole hyväksyttävää syytä. Hyväksyttävä syy voi olla nimenomaan se, että kuntaliitoksen myötä palkoissa on eroja. Työnantajan on kuitenkin poistettava erot kohtuullisessa ajassa.
  • Kohtuullinen aika määräytyy tapauskohtaisesti. Ajan määräytymiseen vaikuttavat muun muassa erojen suuruus ja kuinka montaa työntekijää ero koskee. Yleensä kohtuullinen aika on enimmillään noin kaksi vuotta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2014