Syrjitty Essi: Ihmistä ei voi kohdella näin

Sairaanhoitaja Essi Vihermä sai huomata, että työelämässä voi tulla ongelmia, vaikka olisi hyvä ja joustava työntekijä.

Kuvateksti
Kuva Pasi Leino

Essi Vihermän työnantaja ilmoitti heinäkuussa 2010, että työt päättyvät elokuun lopussa. Vihermä oli kaksi viikkoa aikaisemmin ilmoittanut olevansa raskaana. Laskettu aika oli marraskuussa.

Hän oli työskennellyt turkulaisessa naispotilaille suunnatussa lääkärikeskuksessa kahtena kesänä ennen valmistumistaan. Hän valmistui joulukuussa 2008 ja sai sekä sairaan- että terveydenhoitajan pätevyyden. Hän sai kesätyön päätteeksi jäädä työsuhteeseen, joka käytännössä oli muodostunut vakituiseksi suullisen sopimuksen perusteella.

Määräaikaista työsopimusta Vihermä oli kieltäytynyt allekirjoittamasta, koska oli mielestään sopinut esimiehensä kanssa vakituisesta työsuhteesta suullisesti.

Työnantaja perusteli työsuhteen jatkamatta jättämistä kunnallisten tutkimussopimusten epävarmuudella. Kyseessä ei ole laillinen määräaikaisuuden peruste, sillä pitkään ja vakiintuneesti toiminut yritys ei voi vedota liiketoiminnan epävarmuuteen. Riskit kuuluvat liiketoimintaan, eikä niitä saa siirtää työntekijöiden kannettaviksi.

Vihermä oli loukkaantunut ja surullinen työnantajan toimintatavasta.
– Olin aina hoitanut työni hyvin. Olin joustanut työvuoroissa, enkä ollut ikinä kieltäytynyt jäämästä pidempään. Tässä oli työnantajan kiitos.

Päällimmäisten tunteiden kadottua hän suuttui: ”Ihmistä ei voi kohdella näin.”

Kuulun varmasti liittoon loppuelämäni.

Pienellä yksityisellä työpaikalla ei ollut luottamusmiestä. Työkaverit olivat pahoillaan tilanteesta, mutta heillä ei ollut mahdollisuuksia toimia. Vihermä yritti ensin itse selvittää kiistaa työnantajan kanssa, mutta keskustelut eivät johtaneet mihinkään. Hän selvitti työsopimuslain sisältöä itse, otti yhteyttä Tehyyn ja sai liiton juristilta varmuuden, että hänen käsitykselleen väärästä kohtelusta on perusteita. Työsuhteen määräaikaisuus oli perusteeton, koska työnantajalla oli pysyvä työvoiman tarve.
Työnantaja oli Tehyn tulkinnan mukaan syyllistynyt sekä työsopimuslain rikkomiseen että tasa-arvolain vastaiseen syrjintään sukupuolen perusteella.

Tehyn juristi lähetti työnantajalle sähköpostin, mikä ei johtanut mihinkään. Seuraavaksi Vihermän asiaa ryhtyi hoitamaan Tehyn Turun aluetoimisto, joka lähetti työnantajalle kirjeen. Sen tarkoitus oli saada työnantaja myöntämään työsuhteen vakituinen luonne, mutta työnantaja ei taipunut. Tehy siirsi asian keskustoimistoon juristin hoidettavaksi, ja kirjeenvaihto työnantajan kanssa alkoi.

Tulevien työnantajien reagointi ei Vihermää pelota, sillä hän uskoo niiden pitävän lakien ja sopimusten noudattamista itsestäänselvänä.
– Jos en saa jotakin työpaikkaa sen vuoksi, että olen uskaltanut pitää puoliani, niin sitten en saa sitä paikkaa.

Vihermä sai lähipiiristään tukea ja rohkaisua päätökselleen ryhtyä taistelemaan oikeuksistaan. Raskaus piti tunteet pinnassa, ja hän oli huolissaan, miten stressi vaikuttaisi vauvaan.

Hän mietti, onko jotenkin erityisen hankala ihminen, kun ei tyytynyt työnantajan päätökseen. Hän tuli kuitenkin siihen tulokseen, että hänen on nyt uskallettava puuttua työnantajan väärään toimintaan. Muuten sama kenties toistuisi jonkun toisen kohdalla.
– Onneksi minulla oli ammattiliitto tukenani, sillä yksin ei tällaista prosessia voi käynnistää. Kuulun varmasti liittoon loppuelämäni: nyt minulle on selvää, miksi maksan jäsenmaksua.

Vihermä oli valmis lähtemään oikeuteen, mutta työnantaja halusi sopia asian ja maksoi seitsemän kuukauden palkkaa vastaavan summan joulukuussa 2010. Kiistan aiheuttanut tytär oli vähän yli kuukauden ikäinen. Sopimus ei ota kantaa kiistan oikeudelliseen puoleen.
– Rahaa tärkeämpää oli periaatteellinen voitto: olin oikeassa.


Perusteeton työsopimuksen päättäminen

  • Työsopimuslain mukaan työsuhde on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä solmittu määräaikaiseksi. Todistustaakka määräaikaisuuden syystä on työnantajalla. Kuntien ostopalvelusopimukset eivät lähtökohtaisesti ole perusteltuja syitä määräaikaiselle työsuhteelle, jos yrityksen toiminta on vakiintunut.
  • Työnantaja rikkoo tasa-arvolakia, jos se palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta päättäessään syrjii työntekijää raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän seikan vuoksi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 7/2011