Joka neljäs jättää työnsä vuosi infarktin jälkeen

Sydänkohtauksen jälkeen suuri osa palaa työelämään, mutta moni joutuu jättämään työnsä pian.

Kuvateksti
Sydänkohtauksen jälkeen työelämän jättäneitä on yllättävän paljon jopa 30–39-vuotiaissa. Kuva: iStock

Suuri osa sydäninfarktin saaneista palaa työelämään, mutta tuoreen tanskalaistutkimuksen perusteella heistä noin joka neljäs lopettaa työskentelyn vuoden sisällä paluusta.

Tulokset perustuvat 39 000:n vuosina 1997–2012 ensimmäisen sydänkohtauksensa saaneen 30–65-vuotiaan rekisteritietoihin ja ne julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.

Potilaista 22 000 oli työelämässä ennen sairastumista ja heistä 90 prosenttia myös palasi töihin vuoden sisällä sairastumisesta. Kun tutkijat jatkoivat seurantaa, rekisterit osoittivat joka neljännen lopettaneen työssään vuoden sisällä ja siirtyneen sosiaalietuuksien piiriin. Tämä on kolme kertaa enemmän kuin terveillä.

Työelämästä jääneet olivat usein yli 60-vuotiaita, mutta yllättäen heitä oli paljon myös 30–39-vuotiaissa. Myös masennus, sydämen vajaatoiminta ja rytmihäiriöt olivat yleisempiä työssään lopettaneilla. Rekisterit eivät paljastaneet, jättivätkö potilaat työnsä vapaaehtoisesti vai pakon edessä.

Lisäksi merkittävä selittävä tekijä oli potilaiden taloudellinen ja sosiaalinen asema. Mitä koulutetumpi ja hyvätuloisempi henkilö oli, sitä todennäköisemmin hän pystyi jatkamaan työelämässä.

Tulokset eivät välttämättä yleisty suoraan Suomeen, mutta todennäköisesti erot eivät ole suuren suuria. Myös meillä työikäisistä sydänkohtauspotilaista valtaosa palaa työelämään sairausloman jälkeen. Pienen infarktin jälkeen monille riittää vain kahden viikon sairauspoissaolo. Fyysisesti raskas työ tai vuorotyö voi vaatia helpotettuja työjärjestelyjä työhön palaamisen yhteydessä.

Uutispalvelu Duodecim