Kuumat aallot kuriin liikunnalla

Liikkuva vaihdevuosi-ikäinen nainen saa vähemmän vaihdevuosioireita kuin liikkumaton.

Kuvateksti
Liikunta vähentää erilaisia vaihdevuosioireita.

Aerobinen liikunta on hyvä keino lievittää vaihdevuosioireita ja parantaa elämänlaatua. Terveystieteiden maisteri Kirsi Mansikkamäen väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että terveysliikuntasuositusten mukainen liikunta vähentää naisten masentuneisuutta sekä kuumia aaltoja.

– Ripeä ja reipas kävely on hyvä ja turvallinen tapa aloittaa liikunta. Hiukan saa hengästyä, mutta kaverin kanssa pitää pystyä puhumaan.

Kävelystä voi vähitellen siirtyä sykettä kohottavampiin lajeihin: juoksuun, pyöräilyyn tai pallopeleihin.

Yleisimpiä vaihdevuosien oireita ovat kuumat aallot, mielialan vaihtelut, ärtyneisyys, unihäiriöt sekä selkä- ja lihaskivut. Hormonihoito lievittää yksittäisiä oireita, mutta sen vaikutukset oireisin ja elämänlaatuun saattavat olla ristiriitaisia. Lääkkeet eivät myöskään sovi kaikille.

Mansikkamäki tutki liikunnan vaikutusta kysely- ja liikuntaharjoittelututkimuksella.

Liikuntasuosituksen mukaisesti liikkuvilla naisilla oli vähemmän ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta, somaattisia oireita sekä muisti- ja keskittymisongelmia, kun heitä verrattiin naisiin, jotka eivät liikkuneet suosituksen mukaisesti. Liikkuvat naiset kokivat myös elämänlaatunsa paremmaksi ja nukkuivat paremmin kuin verrokkiryhmän naiset. Seurannassa harjoitteluryhmän naisilla todettiin parempi sosiaalinen ja fyysinen toimintakyky sekä vähemmän kuumia aaltoja.

Liikuntaa ja elämänlaatua koskeva kysely oli kohdistettu 49-vuotiaille naisille. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 606 naista. Liikuntaharjoittelututkimus ja seurantatutkimus toteutettiin UKK-instituutissa 2009-2013. Siinä oli mukana 176 Pirkanmaalla asuvaa vaihdevuosioireista naista, jotka liikkuivat vähän eivätkä käyttäneet hormonikorvausta. Liikuntaryhmä ohjeistettiin liikkumaan neljä kertaa viikossa. Verrokkiryhmä liikkui entiseen tapaansa.

Terveystieteiden maisteri Kirsi Mansikkamäen väitöskirja Physical training and quality of life among women during menopause tarkastetaan 22. kesäkuuta Tampereen yliopistossa.