Liikunta puolitti Alzheimer-potilaiden kaatumiset

Liikunta muovaa myös muistisairaiden aivoja, sanoo lääketieteen väitöstutkimuksen tehnyt Hannareeta Öhman.

Kuvateksti
Kaikki Alzheimer-potilaat hyötyvät liikunnasta. Kuva: Jaakko Martikainen

Miten edennyttä Alzheimerin tautia sairastavat hyötyivät liikunnasta, lääketieteen tohtori Hannareeta Öhman?

Liikuntaharjoittelu puolitti kaatumiset verrokkiryhmään verrattuna 12 kuukauden seurannassa. Tutkittavat oli jaettu kolmeen ryhmään: kotiharjoittelijoihin, ryhmäharjoittelijoihin ja verrokkeihin.

Kaatumisten väheneminen on merkittävä tulos, sillä kaatuminen on yksi tavallisimpia sairaalaan joutumisen syitä edennyttä Alzheimeria sairastavilla. He ovat myös alttiimpia saamaan kaatumisen seurauksena vaikeita vammoja, kuten lonkkamurtumia ja aivoverenvuotoja, jolloin toimintakyky voi romahtaa pysyvästi.

Miten hoitohenkilökunta voi edistää Alzheimeria sairastavien liikkumista?

Ennen kaikkea kannattaa unohtaa ajatus, ettei pitkälle edennyttä Alzheimeria sairastavaa kannattaisi kuntouttaa tai liikuttaa. Oli ihminen miten iäkäs tai sairas tahansa, hänen vointiaan ja elämänlaatuaan voi ylläpitää ja kohentaa sillä, että auttaa häntä säilyttämään liikuntakykynsä.

Kuntoilusta tehtiin mahdollisimman monipuolista. Se sisälsi aerobista kestävyysharjoittelua, lihaskuntoharjoittelua, tasapainoharjoitteita ja kaksoistehtäviä, joissa aivoja ja kehoa treenataan samanaikaisesti. Parhaan hyödyn liikuntaharjoittelusta saivat henkilöt, jotka kuntoilivat kotona fysioterapeutin ohjaamana yksilöllisesti.

Miksi liikunta on niin tehokasta?

Liikunta parantaa lihasvoimaa ja tasapainoa, mutta se vaikuttaa myös suoraan uusien hermosolujen ja aivoverisuonten muodostumiseen. Tällöin aivoja muokkaavien kasvutekijöiden määrä lisääntyy. Aiemmin on ollut vallalla käsitys, etteivät aivot muokkaudu enää aikuisilla, mutta se ei pidä paikkaansa: jopa muistisairailla pystytään näkemään aivojen muovautuvuutta.

Lääketieteen tohtori Hannareeta Öhman työskentelee geriatrian erikoislääkärinä Helsingin sairaalassa. Hänen väitöstutkimuksensa löydät täältä.

Teksti Ulla Ojala