Milloin lomaraha maksetaan? – Tehyn asiantuntija vastaa viiteen kysymykseen lomarahasta

Paljonko lomaraha on ja milloin se maksetaan? Tehyn juristi Juho Kasanen vastaa.

Kuvateksti
Kesäloma tulee – ja lomaraha. Kuva: iStock

1. Mikä on lomaraha?

Lomarahaa maksetaan työntekijälle suurimmassa osassa työsuhteista. Siitä ei ole säädetty laissa, vaan se on työnantaja- ja työntekijäosapuolten yhteisesti sopima erillinen palkkio. Lomarahasta on tavallisesti sovittu työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa. Lomaraha voi perustua myös työpaikalla noudatettavaan käytäntöön.

Lomarahan maksaminen on Suomessa hyvin vakiintunut käytäntö. Alun perin lomarahan nimi oli lomaltapaluuraha. Sen keksi Metalliliitto 1970-luvun alussa, ja sen tarkoituksena oli varmistaa, että työntekijät palaavat lomalta takaisin töihin.

2. Paljonko saan lomarahaa?

Usein sanotaan, että lomarahan suuruus on puolet työntekijän vuosiloman palkasta, ja yksityisellä sektorilla asia tavallisesti näin onkin. Julkisella sektorilla asia on hieman monimutkaisempi.

Julkisella sektorilla (KVTES ja HYVTES/ SOTE-sopimus) ja AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa 6, 5 tai 4 prosenttia varsinaisesta palkasta. Prosentti määräytyy työkokemuksen ja nykyisen työsuhteen keston perusteella. Kun lomarahan osuutta lasketaan palkasta, otetaan peruspalkan lisäksi huomioon myös työntekijän saamat kiinteät lisät.

Jos sinulle on kertynyt vuosilomaa 38 päivää, olet ansainnut lomarahaa 6 prosenttia täydeltä lomanmääräytymiskuu­kaudelta. Silloin sinulle maksetaan loma­rahaa 72 prosenttia kuluvan vuoden heinäkuun palkasta. Vastaavasti 28 vuosilomapäivää kerryttäneillä lomaraha on 60 prosenttia heinäkuun palkasta ja 23 vuosilomapäivää kerryttäneillä 48 prosenttia heinäkuun palkasta.

Vuosina 2017–2019 lomaraha oli kunta-alalla edellä kuvattua pienempi. Asiasta oli sovittu kiky-sopimuksessa. Nyt kunta-alalla on palattu tavanomaiseen käytäntöön.

3. Milloin lomaraha tulee tilille?

Lomarahan maksupäivä riippuu työehtosopimuksesta. Lomaraha lasketaan yleensä heinäkuun palkasta ja maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei asiasta ole toisin sovittu työnantajan ja työntekijän kesken.

4. Voinko vaihtaa lomarahan vapaaksi?

Se riippuu siitä, mitä on sovittu. Julkisen sektorin työehtosopimuksissa työntekijä voi sopia työnantajan kanssa lomarahan vaihtamisesta vapaaseen. Yksityisen puolen työehtosopimusten määräyksistä voit lukea täältä.

5. Työsuhteeni päättyy, miten käy lomarahan?

Lomaraha maksetaan pääsääntöisesti myös työsuhteen päättyessä lomakorvauksen yhteydessä. Nykyisin lomarahan saaminen ei siis edellytä enää loman pitämistä ja lomalta palaamista.

Työehtosopimuksissa saattaa kuitenkin olla omia erityismääräyksiään lomarahan menettämisestä niissä tilanteissa, joissa työntekijän työsuhde päätetään työntekijästä johtuvasta syystä, työntekijä jättää irtisanomisajan noudattamatta tai purkaa määräaikaisen työsuhteensa tai jos työntekijä on ollut lakossa tai hänellä on luvaton poissaolo välittömästi ennen tai jälkeen loman.

Ekstrakysymys: Mikä sitten on lomakorvaus?

Lomakorvaus on eri asia kuin lomaraha. Kun työsuhde päättyy, pitämättä jääneet lomat korvataan lomakorvauksella.

 

Lue lisää lomarahasta Tehyn työelämä­oppaasta.

Päivitetty 16.6.2023. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran verkossa 12.05.2021.