Äänestä jo työsi takia – aluevaalit tammikuussa

Aluevaaleissa valittavat henkilöt päättävät monista tehyläisten työtä koskevista asioista.

Kuva: iStock

Mitkä ovat aluevaalit?

Aluevaaleissa valitaan päättäjät aluevaltuustoihin. Valtuustoja on 21 eli yhtä monta kuin Suomeen sote-uudistuksessa perustettavia hyvinvointialueita. Vaalit käydään 23. tammikuuta 2022.

Kuhunkin valtuustoon valitaan 59–89 valtuutettua. Valtuuston koko riippuu hyvinvointialueen asukasluvusta. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta, ja se alkaa maaliskuussa 2022.

Helsingissä ei järjestetä aluevaaleja, koska Helsingissä päätöksenteosta vastaa tulevaisuudessakin kaupunginvaltuusto.

Miksi kannattaa äänestää?

Aluevaalit ovat leimallisesti sote-vaalit. Aluevaaleissa valitaan henkilöt päättämään monista tehyläisten työtä koskevista asioista. Äänestämällä jokainen voi vaikuttaa siihen, ketkä tekevät sote-palvelujen sekä pelastustoimen järjestämistä koskevia päätöksiä.

Kansalaiset pitävät sote-palveluja kyselyiden mukaan erittäin tärkeinä. Tehyn tuoreessa kansalaiskyselyssä 73 prosenttia vastaajista sanoi äänestävänsä varmasti tai todennäköisesti aluevaaleissa. Yli 65-vuotiaista jopa 83 prosenttia aikoo äänestää.

Mistä aluevaltuustot päättävät?

Hyvinvointialueet päättävät sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin.

Aluevaltuustot päättävät siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut käytännössä toimivat ja mikä on pelastustoimen palvelutaso. Aluevaltuusto päättää palvelurakenteista ja rahojen käytöstä. Päätökset koskevat esimerkiksi hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, henkilömitoituksen toteutumista sekä sitä, onko henkilöstö edustettuna niissä paikoissa, joissa päätöksiä valmistellaan ja tehdään.

Mitä työntekijät tavoittelevat vaaleissa?

Tehy edellyttää, että laadukkaat ja kustannustehokkaat sote-palvelut ovat jokaisen saatavilla. Tämä onnistuu vain, jos valtio kantaa vastuunsa ja yhteiskunta korjaa alan palkat ja työolot. Jatkuvasti paheneva hoitajapula ei korjaannu, jollei alan vetovoimaa kasvateta. Hyvät palvelut vaativat hyvää johtamista ja osaavaa henkilökuntaa, jonka koulutustasosta ei tingitä.

Tehyn keskusjärjestö STTK on todennut, että sote-palveluiden rahoitus on nostettava pohjoismaiselle tasolle ja työntekijöiden palkat on sovitettava yhteen. Palveluiden jatkuva kehittäminen edellyttää säännöllistä vaikutusarviointia.

STTK vaatii, että henkilöstö otetaan laajasti mukaan sote-uudistuksen toteutukseen. Siten huolehditaan palveluiden laadun tasosta, riittävästä henkilöstöstä ja työolojen kehittämisestä. Alueita on kehitettävä tasa-arvoisesti, ja esimerkiksi asiakasmaksukaton on oltava yhdenmukainen. STTK kannattaa pidemmällä tähtäimellä maakuntaveroa.

Vaalipäivä sunnuntai 23.1.2022.

Ennakkoäänestys kotimaassa: 12.–18.1.2022.