Älä alistu uhkaukseen

Kaikki uhkaukset pitää raportoida, kirjata ja ilmoittaa poliisille.

Kuvateksti
Uhkailu kirjataan potilastietoihin. Kuva: iStock

Potilaan, hänen saattajansa tai omaisensa uhkaukseen tai pakottamiseen ei pidä alistua. Uhkaukset voivat aiheuttaa uhreille yhtä voimakkaita pelkotiloja ja traumaoireita kuin muutkin väkivaltatilanteet. Edes kertaluontoista, pikaistuksissa tokaistua uhkausta ei pidä vähätellä. Uhkaajalle tulee ilmoittaa, ettei uhkailu ole sallittua ja pyytää häntä käyttäytymään asiallisesti.

 

Rikosilmoituksen voi tehdä uhri itse tai muu henkilö.

Väkivaltainen uhkaus- tai pakottamistilanne on yritettävä purkaa. Yksin paikalla olevan pitää poistua tai kutsua apua. Jos uhkaus kohdistuu toiseen henkilöön, hänelle on ilmoitettava siitä. Uhatulle on lupa kertoa myös uhkaajan henkilötiedot.

Uhkauksesta ja pakottamisesta on ilmoitettava aina poliisille. Laiton uhkaus on asianomistajarikos. Rikosilmoituksen voi tehdä uhri itse tai muu henkilö. Poliisi ei kuitenkaan käynnistä esitutkintaa, ellei uhri vaadi tekijälle rangaistusta. Poliisille voi salassapitovelvollisuutta rikkomatta kertoa uhkailijan henkilötiedot, mutta ei mitään terveystietoja.

Uhkailu kirjataan potilasasiakirjoihin. Siitä raportoidaan esimiehelle sekä työsuojelu- ja turvallisuushenkilöstölle työpaikalla sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Jos uhkaus kohdistuu koko työyhteisöön, siitä pitää ilmoittaa viivyttelemättä esimiehelle, työsuojeluun ja turvallisuushenkilöstölle.

Laittoman uhkauksen tunnusmerkit täyttyvät, kun uhatulla on perusteltu syy pelätä oman tai toisen henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa.

Pakottamisrikoksessa joku pakottaa väkivallalla tai uhkauksella toisen sietämään, tekemään tai jättämään tekemättä jotakin. Rangaistukset vaihtelevat sakosta enintään kahden vuoden vankeustuomioon.

Kun uhkauksen tai pakottamisen kohde on terveydenhuollon viranhaltija, kyseessä on virkamiehen väkivaltainen vastustaminen.

Teko on virallisen syytteen alainen rikos, jonka rangaistus vaihtelee neljästä kuukaudesta enintään neljän vuoden vankeustuomioon.

 

Husin toimintamalli työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja kohtaamiseen

 

Husin työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvist

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2011