Älä etsi peilikuvaasi – syrjimätön rekrytointi vaatii tekoja

Työntekijän rekrytoinnissa on syytä ottaa yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus tietoisesti huomioon.

Kuvateksti
Syrjintä on laitonta, vaikka se olisi tahatonta. Kuva: iStock

1. Suunnittele haku

Rekrytointi kannattaa suunnitella huolellisesti, jottei tule syrjineeksi ketään. Syrjintä on laitonta, vaikka se olisi tahatonta. Syrjintä voi perustua esimerkiksi sukupuoleen, etniseen taustaan, vammaisuuteen tai perhetilanteeseen. 

2. Määrittele ennalta kriteerit

Kirjoita tehtävänkuvaus ja vaadittava osaaminen selkeästi työpaikkailmoitukseen. Ennalta määritellyt kriteerit tukevat päätöksentekoa ja vähentävät ennakkoluulojen ja stereotypioiden vaikutusta valintoihin. 

3. Tunnista asenteesi

Pohdi asenteitasi ja ennakkoluulojasi. Mitkä tekijät vaikuttavat päätökseeni? Mitkä tekijät ovat tehtävän kannalta oleellisia? Valitsenko työpaikan kulttuuriin helposti solahtavia hakijoita vai uutta tuovia? Kutsunko haastatteluun vain ihmisiä, jotka muistuttavat itseäni?

4. Kokeile anonyymia rekrytointia 

Anonyymissa rekrytoinnissa hakemuksesta poistetaan kaikki henkilöön ja hänen taustaansa liittyvät tiedot, jos ne eivät liity hakijan osaamiseen tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksiin.

Hakemuksen anonymisoinnilla ehkäistään sitä, että ennakkoluulot ja -käsitykset vaikuttaisivat siihen, keitä kutsutaan työhaastatteluun.

Työntekijöiden etsimisessä kannattaa hyödyntää erilaisia kanavia. Monimuotoisen hakijajoukon voi tavoittaa esimerkiksi järjestöjen, oppilaitosten, sosiaalisen median ja erilaisten yhteisöjen kautta.

5. Osoita monimuotoisuus

Jos arvostatte työpaikalla monimuotoisuutta, tuokaa se ilmi julkisesti. Kuvituskuviin kannattaa valita eri sukupuolia olevia, eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia.

Työpaikkailmoitukseen voi lisätä myös niin sanotun monimuotoisuuslausekkeen eli maininnan siitä, että työnantaja kannustaa vähemmistöjen ja aliedustettujen ryhmien edustajia hakemaan tehtävää. Näin jokainen voi kokea työpaikan kiinnostavaksi ja itselleen mahdolliseksi. 

Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Moninaisesti parempi -hanke.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6-7/2021.