Edunvalvoja huolehtii edustettavansa rahoista

Ota yhteys edunvalvojaan, jos huomaat, että asiakkaasi rahat eivät riitä.

Kuvateksti
Edunvalvojan on huolehdittava, että edustettavalla on riittävästi rahaa käytettävissään.
Kuva: iStock

1. Edunvalvoja huolehtii omaisuudesta

Edunvalvoja hoitaa omaisuutta ja raha-asioita silloin, kun ihminen on esimerkiksi sairauden tai kehitysvamman vuoksi kyvytön hoitamaan asioitaan.

Edunvalvoja on tilivelvollinen tehtävänsä hoitamisesta holhousviranomaisena toimivalle Digi- ja väestötietovirastolle. 

Edunvalvojan on kysyttävä edustettavan mielipide tälle tärkeistä asioista, jos edustettava ymmärtää asian merkityksen ja kuuleminen onnistuu kohtuullisen helposti.

Yleinen edunvalvoja työskentelee esimerkiksi valtion edunvalvontatoimistossa. Edunvalvoja voi olla myös perheenjäsen tai muu läheinen.

2. Rahaa oltava riittävästi

Edunvalvojan on huolehdittava, että edustettavalla on riittävästi rahaa käytettävissään. Käyttövarojen määrää ei ole laissa määritelty. 

Jos edustettava kykenee sopimaan tarpeistaan, edunvalvoja ja edustettava sopivat rahamäärästä ja sen maksusta. Edunvalvoja ei voi muuttaa sovittua käytäntöä kuulematta edustettavaa. 

Jos edustettavalle ei anneta lainkaan käyttörahaa, edunvalvojan on perusteltava käytäntö Digi- ja väestötietovirastolle. 

3. Hoitohenkilökunta pitää tarvittaessa kirjaa

Jos edustettava kykenee käyttämään maksukorttia, edunvalvojan pitää järjestää hänelle tili sen käyttämistä varten. 

Jos edustettava käyttää käteistä, edunvalvoja huolehtii, että edustettavalle viedään rahaa esimerkiksi hoitohenkilökunnan pyynnöstä. 

Itsenäisesti rahaa käyttävän ei tarvitse selvittää edunvalvojalle, miten hän rahansa käyttää. Jos varat annetaan hoitohenkilökunnalle, se pitää niistä kirjaa ja selvittää käytön edunvalvojalle.

4. Kerro epäkohdasta edunvalvojalle

Jos havaitset epäkohdan asiakkaasi tai potilaasi käyttövaroissa, kerro siitä edunvalvojalle. Hän ei ehkä tiedä, että edustettavalla on liian vähän rahaa.

Laita itsellesi muistiin keskustelun ajankohta ja keskeinen sisältö. Muista, että edunvalvoja on salassapitovelvollinen päämiehensä asioista, joten hän ei voi kertoa niistä sinulle.

Jos tilanne ei kohene, voit olla yhteydessä Digi- ja väestötietovirastoon. Se selvittää asian edunvalvojan kanssa. 

5. Viranomainen valvoo

Holhousviranomaisena Digi- ja väestötietovirasto seuraa edunvalvojan toimintaa, käyttövarakäytäntöä ja rahan määrää vuosittain. Sekä yleisistä että yksityisistä edunvalvojista voi kannella Digi- ja väestötietovirastoon.

Asiantuntijana tarkastaja Johanna Terho Digi- ja väestötietovirastosta.