Ensihoitaja sai korvausta laittomasta irtisanomisesta

Työnantaja sanoi ensihoitajan irti riittämättömillä perusteilla.

Kuvateksti
Kuva: Kristiina Kontoniemi

Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan irtisanomalleen ensihoitajalle korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Korvauksen määrä on noin 26 000 euroa, joka vastaa kahdeksan kuukauden palkkaa. Lisäksi työnantaja joutuu korvaamaan ensihoitajan oikeudenkäyntikulut. 

Tuomioistuin oli sitä mieltä, että työnantajalla ei ollut työsopimuslain edellyttämiä "asiallisia ja painavia" irtisanomisperusteita. Sellaisina voidaan tuomion mukaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä.

Tuomioistuin korotti korvausta sillä perusteella, että työnantaja ei ollut täyttänyt kuulemisvelvoitettaan riittävästi. Ensihoitajalla ei ollut asianmukaista tilaisuutta valmistautua irtisanomistilanteeseen. 

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Ensihoitaja nosti kanteen Tehyn oikeus- ja vastuuvakuutuksen turvin. Nykyään Tehyllä on oma oikeuspalvelu