Esihenkilö, puutu epäkohtaan – Valvontalaki korostaa esihenkilön vastuuta

Uusi lomake helpottaa epäkohdan ilmoittamista aluehallintovirastoon.

Kuvateksti
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki korostaa esihenkilön vastuuta. Laki tuli voimaan vuoden alussa.
Kuva: iStock

1. Puutu epäkohtaan heti

Ryhdy poistamaan epäkohtaa, puutetta tai vaaraa yksikössäsi, kun saat siitä tietää. 

Mahdollisuuksiisi korjata tilannetta vaikuttaa se, missä määrin työnantaja on antanut sinulle toimivaltaa, resursseja ja muita toimintaoikeuksia ja -mahdollisuuksia.

2. Säilytä dokumentaatio

Säilytä itselläsi dokumentaatio siitä, mitä ja milloin olet tehnyt asian korjaamiseksi. Teet kirjalliset muistiinpanot kaikista toimista, joita olet tehnyt. 

Jos koet, että epäkohta tai vaara voi yhä toimiesi jälkeen olla olemassa, ilmoita siitä kirjallisesti eteenpäin työpaikan omavalvontaohjeiden mukaisesti. Jätä itsellesi kopio ilmoituksesta ja sen ajankohdasta.

3. Kerro yksityiskohdat työnantajalle

Kerro, millaista vaaraa epäkohdasta voi aiheutua ja kenelle. Kirjoita selvästi, että teet ilmoituksen, koska olet tehnyt mahdollisuuksiesi rajoissa olevat toimet, mutta ne eivät riitä poistamaan epäkohtaa tai vaaraa.

Jos kysymys on esimerkiksi henkilöstövajeesta ja sen aiheuttamasta vaarasta, yksilöi, missä tehtävässä ja yksikössä sekä milloin henkilöstövaje ja sen seuraukset ovat tapahtuneet.

4. Suhtaudu alaisen ilmoitukseen vakavasti

Saatat saada epäkohtailmoituksen myös alaiseltasi. Suhtaudu ilmoitukseen vakavasti. 

Tarkista viipymättä, onko ilmoitettu asia sellainen, johon voit vaikuttaa. Jos kykenet vaikuttamaan ilmoitettuun epäkohtaan, tee se heti.

Jos et pysty korjaamaan epäkohtaa, ilmoita siitä työnantajalle. 

5. Ilmoita viranomaisille

Epäkohdat pyritään ensisijaisesti ratkomaan työpaikalla.

Jos työnantaja ei kuitenkaan ryhdy ilmoituksesi johdosta toimiin, sinulla on aina oikeus ilmoittaa epäkohdasta aluehallintovirastoon ja Valviraan. Ilmoita, vaikka joutuisit ilmaisemaan salassa pidettäviä tietoja.

Työnantaja ei saa kohdistaa epäkohtailmoituksen tehneeseen vastatoimia. Työnantaja ei myöskään saa estää ilmoituksen tekemistä. 

6. Käytä uutta lomaketta

Aluehallintovirastot ovat ottaneet käyttöön lomakkeen, jolla voi tehdä epäkohtailmoituksen sosiaali- tai terveydenhuollosta. Lomakkeen voi lähettää sähköpostin liitteenä. 

Lomakkeen kysymykset ohjaavat antamaan riittävät tiedot, jotta avi pystyy käsittelemään asian. 

Asiantuntijoina edunvalvontapäällikkö Riikka Rapinoja ja erityisasiantuntija, juristi Jarkko Pehkonen.