Esimies ei saa arvioida terveyttä

Työntekijällä on oikeus käyttää työterveyshuollon palveluita ilman työnantajan seulontaa.

Kuvateksti
Yksityiskohtaiset tiedot työntekijän terveydentilasta eivät kuulu työnantajalle. Kuva: iStock

Joissakin yrityksissä on otettu käyttöön arveluttavia sairauslomakäytäntöjä. Yritys saattaa esimerkiksi ohjeistaa, että työntekijän tulee ennen yhteydenottoa työterveyshuoltoon ilmoittaa sairaudestaan esimiehelle, joka arvioi työntekijän terveydentilaa, työkykyä ja lääkärikäynnin tarpeellisuutta.

Työntekijällä on oikeus käyttää työterveyshuollon palveluita ilman työnantajan seulontaa.

Esimiehen asettaminen työntekijän terveydentilan arvioijaksi sisältää yksityisyyden suojaan liittyviä oikeusturvaongelmia.

– Yksityiskohtaiset tiedot työntekijän terveydentilasta eivät kuulu työnantajalle. Työnantajalle kuuluu vain tieto siitä, onko työkyvyttömyyden syy sellainen, että työntekijä on oikeutettu sairausajan palkkaan, sanoo Tehyn lakimies Sini Järvinen.

Joillakin työpaikoilla riittää työntekijän oma ilmoitus.

Sairausajan palkkaa maksetaan työehtosopimuksen ja työpaikan käytäntöjen perusteella. Työnantaja edellyttää luotettavaa selvitystä työkyvyttömyydestä, mikä tarkoittaa yleensä lääkärintodistusta tai sairaan- tai terveydenhoitajan todistusta lyhyestä poissaolosta.

Joillakin työpaikoilla riittää työntekijän oma ilmoitus parin päivän poissaolosta esimerkiksi flunssan vuoksi.

Terveystiedot ovat aina arkaluonteisia tietoja, joita koskevat laki yksityisyyden suojasta työelämässä sekä henkilötietolain säädökset. Muita arkaluonteisia henkilötietoja ovat esimerkiksi rotua ja etnistä alkuperää, ammattiliiton jäsenyyttä ja seksuaalista suuntautumista koskevat tiedot.

Terveydentilaa koskevien tietojen luovuttaminen työnantajalle edellyttää työntekijän suostumusta. Käytännössä suostumus on voimassa silloin, kun työntekijä toimittaa työnantajalle sairauslomatodistuksen.

Työterveyshuolto saa toimittaa todistuksen vain työntekijän luvalla. Työnantaja puolestaan saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja, jos ne on saatu työntekijältä itseltään tai hänen luvallaan.

Työntekijää mietityttää joskus, onko hänen luovutettava sairauslomatodistuksensa lähiesimiehelleen. Näin on toimittava, jos työnantaja on niin ohjeistanut.

Työnantaja nimeää työpaikalla ne henkilöt, joiden työhön kuuluu terveystietojen käsittely. Henkilöillä on vaitiolovelvollisuus, joten he eivät saa kertoa sairausloman syytä muille.

Tieto sairauslomasta ei ole arkaluonteinen henkilötieto, mutta työnantaja ei saa paljastaa sitäkään yleisesti työpaikalla.

Tietosuojavaltuutetun mukaan tiedon sairauslomasta voi yksittäistapauksissa kertoa lähimmille työkavereille, mutta muille riittää tieto siitä, että työntekijä on ”poissa työpaikalta”.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2015