Esimies, huolehdi itsestäsi!

Myönteisen palautteen antaminen arjen työn lomassa on halpa keino edistää työhyvinvointia.

Kuvateksti
Myönteinen palaute on halpa keino edistää työhyvinvointia. Kuva: iStock

Esimiehellä on tärkeä rooli työyhteisön työhyvinvoinnin ylläpitäjänä. Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä ja -yhteisössä.

Työhyvinvointi näkyy yksilöiden ja työyhteisöjen toiminnan sujumisena ja osaamisen kehittymisenä sekä myönteisinä asenteina. Työhyvinvointi muodostuu mielekkäästä työstä, osaamisesta ja työssä onnistumisen tunteista, arvostavasta ja oikeudenmukaisesta johtamisesta sekä hyvästä hengestä, yhteistyöstä ja toimivasta työympäristöstä.

Jokainen kaipaa hyväksyntää ja arvostusta.

– Välillä on syytä palauttaa mieleen, miksi on valinnut ammattinsa ja työnsä. Se voi auttaa työn mielekkyyden löytämisessä, johtava konsultti Saija Koskensalmi Työterveyslaitokselta sanoo. Hän puhui tehyläisille esimiehille Johtamisen ja esimiestyön päivillä toukokuussa 2011 Helsingissä.

Koskensalmi kehotti kiinnittämään huomiota oikeudenmukaiseen ja arvostavaan johtamiseen. Onnistumiset on tärkeää huomata. Esimies voi kannustaa alaisiaan antamaan palautetta myös toisilleen. Myös alaisten olisi tärkeää antaa esimiehelleen myönteistä palautetta.

– Myönteisen palautteen antaminen arjen työn lomassa on helppo, nopea ja halpa keino edistää työhyvinvointia. Jokainen kaipaa hyväksyntää ja arvostusta.

Terve työpaikka koostuu työntekoa palvelevasta johtamisesta, selkeistä töiden järjestelyistä, yhteisistä pelisäännöistä, avoimesta vuorovaikutuksesta, työntekoa palvelevasta organisaatiosta sekä jatkuvasta toiminnan arvioinnista. Työhyvinvointia voi lisätä vähentämällä liian kovia vaatimuksia ja ehkäisemällä työuupumusta.

Hyvä esimiestyö luo työn imun kokemuksia.

Esimieheltä vaaditaan paljon. Yksittäisten työntekijöiden ja ryhmän johtamisen lisäksi hänen tehtävänsä on varmistaa, että perustehtävä pysyy kirkkaana työntekijöiden mielessä. Hänen pitää myös luoda selkeitä rakenteita työn tekemiseen ja luoda onnistumisen edellytyksiä.

– Esimiehen kannattaa työssään pyrkiä edistämään suotuisia asioita. Voimavarojen kehittäminen on keino lisätä työhyvinvointia.

Työhyvinvointia tukevat myös yhteisesti sovitut pelisäännöt ja havaittujen ongelmien ratkaisu.

– Hyvä esimiestyö luo työn imun kokemuksia.

Kyetäkseen tukemaan työhyvinvointia esimiehen on voitava itse hyvin, joten oma vointi on syytä joskus asettaa etusijalle.

– Kannattaa pohtia, mitkä asiat omassa työssä tuovat voimia ja mitkä puolestaan kuormittavat.

Esimiehiltä kysyttäessä on selvinnyt, että he saavat voimia työhönsä muilta esimiehiltä sekä hyvästä ilmapiiristä ja vuorovaikutuksesta. Myös osaavat alaiset tukevat esimiestyötä ja antavat palautetta esimiehelleen. Työn haasteellisuus, itsenäisyys ja kehittymisen mahdollisuudet ovat myös voimavara.

– Omasta fyysisestä kunnosta on myös tärkeä pitää huolta.


Voimaa esimiestyöhön

  • Alaisiin luottaminen
  • Kohtuullinen sitoutuminen työhön
  • Tunne oman elämän hallinnasta
  • Sosiaalinen tuki kollegoilta
  • Vaikuttamisen mahdollisuudet
  • Haasteellinen työ ja onnistumiset
  • Työ taka-alalle vapaa-aikana
  • Työn vastapainoksi aktiivinen tekeminen
  • Ympäristön vaihdos
  • Suorittavan tekemisen vähentäminen

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2011