Fysioterapeutin palkka oli laskettu väärin

Fysioterapeutti sai 3 500 euroa viivästyskorkoineen.

Terveysalan yrityksessä työskentelevä fysioterapeutti oli vuosina 2015–2016 koko- ja osa-aikaisessa työssä. Osa-aikaisen työn työaikaprosentit olivat vaihdelleet. Palkanlaskennassa tapahtui talvella 2017 virhe, ja tehyläiseltä perittiin palkasta lomapalkkaa takaisin. Työnantaja ei ilmoittanut perinnästä hänelle etukäteen. 

Fysioterapeutti otti yhteyttä Tehyn aluetoimistoon. Tehy lasketti jäsenen kaikki palkat varmuuden vuoksi kevään 2015 ja kevään 2017 väliseltä ajalta. Jäsen toimitti tuolta ajalta suunnittelu- ja toteumatyövuorolistat ja palkkalaskelmat.

Laskennassa kävi ilmi, että kesällä 2016 lomarahaa oli jäänyt maksamatta kuudelta päivältä. Yötyölisiä oli maksettu liian vähän, ja ylityö- ja lisätyökorvaukset oli kokonaan maksamatta. Myös lomapalkoissa oli epäselvyyksiä.

Kaiken kaikkiaan fysioterapeuttilta oli jäänyt saamatta noin 3 500 euroa viivästyskorkoineen. 

Tehyn järjestöasiantuntija Helena Paakko lähetti työnantajalle kirjeen, minkä jälkeen työnantaja ilmoitti maksavansa saatavat.