Harjoittelu voi epäonnistua

Opettaja auttaa, kun opiskelija ei koe saavansa harjoittelussa riittävästi ohjausta.

Kuvateksti
Opiskelijan pitää kertoa opettajalle, jos harjoittelussa on vaikeuksia. Kuva: iStock

Työssäoppimisen jakso tai ammattitaitoa edistävä harjoittelu saattaa osoittautua joskus liian hankalaksi. Tällöin työelämän ohjaajalla on oltava rohkeutta ottaa asia puheeksi, ja tarvittaessa opettajan on keskeytettävä harjoittelu. Opiskelijan, opettajan ja ohjaajan tulee päättää yhdessä, miten tilanteessa edetään.

Opiskelijan on uskallettava kertoa opettajalle, jos hänellä on vaikeuksia. Keskustelu kiteyttää ongelmat, niiden syyt ja mahdolliset ratkaisut. Ongelmat voivat olla peräisin ohjauksesta, työyksiköstä tai opiskelijasta itsestään.

Joskus harjoittelupaikka on niin vaativa, ettei se mahdollista onnistunutta harjoittelua.

Jos vaikeudet johtuvat opiskelijasta itsestään, syynä saattaa olla terveys, motivaation puute tai esimerkiksi vaikeus sopeutua vuorotyöhön.

Opettaja auttaa silloinkin, kun opiskelija ei koe saavansa riittävästi ohjausta. Opettaja ottaa pyynnöstä yhteyttä työpaikalle ja ottaa asian puheeksi. Kyse saattaa olla siitä, että ohjausta on ollut opiskelijan näkökulmasta liian vähän tai se ei ole ollut riittävän laadukasta.

Joskus harjoittelupaikka on niin vaativa, ettei se mahdollista onnistunutta harjoittelua. Opiskelija saattaa joutua tietoonsa ja taitoihinsa nähden liian vaativaan työyksikköön. Tällöin harjoittelun voi keskeyttää ja palata, kun osaamista on kertynyt lisää.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä lääkelaskut on oltava suoritettuna ennen kuin voi tulla erikoissairaanhoitoon harjoitteluun.

– Harjoittelupaikan vaativuuden tulee vastata opiskelun vaihetta. Kaikkien osapuolten pitää tietää, mitkä ovat harjoittelun tavoitteet, korostaa Tehyn tutkimuspäällikkö Marja-Kaarina Koskinen Tehystä.

Päätöksen harjoittelun hylkäämisestä tekee aina opettaja.

Perinteisillä vuodeosastoilla on tarjolla perustehtäviä, joilla pääsee harjoittelussa alkuun ja saa itseluottamusta edetä vaativampiin tehtäviin. Vuodeosastojen määrä kuitenkin vähenee, joten harjoittelupaikoista saattaa olla pulaa.

Opiskelijalla on oikeus saada palautetta. Sitä annettava jo harjoittelun aikana, jottei mahdollinen kriittinenkään palaute tule täytenä yllätyksenä. Monilla työpaikoilla on saatu hyviä kokemuksia harjoitteluvihosta, johon ohjaaja kirjaa harjoittelun aikaisia havaintojaan.

Joskus harjoittelu on hylättävä. Tällöin ohjaaja ottaa opettajaan yhteyttä ja kertoo hylkäämisen syyt. Nämä on kirjattava ylös kaikkien osapuolten oikeusturvan vuoksi, ja ne on käytävä läpi opiskelijan kanssa. Päätöksen harjoittelun hylkäämisestä tekee aina opettaja.

Joillakin kouluilla on käytössä harjoittelun ongelmia käsittelevä lomake, johon kirjataan kaikkien kolmen osapuolen näkemykset. Käytäntö on vähentänyt jälkipyykkiä.

Joskus harjoittelussa käy ilmi, että opiskelija ei syystä tai toisesta sovellu hoitoalalle lainkaan. Kyse saattaa olla esimerkiksi päihteiden käytöstä tai jonkun terveyden tai turvallisuuden toistuvasta vaarantamisesta. Silloin koulu joutuu käynnistämään viime vuonna voimaan astuneen SORA-lainsäädännön mukaisen opiskeluoikeuden perumisprosessin.

Lain tarkoitus on lisätä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Ennen opiskeluoikeuden perumista koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen.

Harjoittelun hylkäämisen perusteita

  • Epäeettinen toiminta
  • Potilasturvallisuuden vaarantaminen
  • Epäasiallinen käytös
  • Olennaiset puutteet tiedoissa tai taidoissa
  • Yhteistyötaitojen puute
  • Motivaation puute
  • Sitoutumattomuus
  • Poissaolot työpaikalta

Tehyn Akateemiset -jaoston jäsenilta 11.9.2012

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2013