Husissa on aloittanut uusi tutkimuskeskus – sinustako tutkiva hoitaja?

Vuoden alussa perustetun hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen tärkein tavoite on tuottaa uutta tietoa potilaiden hoitoon.

Kuvateksti
Vielä haave. Hoito- ja terveystieteiden yliopisto-opetusta kaivataan Helsinkiin yhä. Kuva: iStock

Husin uusi hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskus niveltää tutkimuksen entistä paremmin arjen työhön. Tutkimuskeskus käyttää englanninkielistä nimeä Nursing Research Center eli NRC.

Vuoden alussa keskus haki ensimmäisiin kolmen kuukauden määräaikaisuuksiin väitöskirja- ja postdoc-tutkijoita. Heidän tuli olla Husissa palvelusuhteessa olevaa hoitohenkilöstöä.

Tekeillä on muun muassa potilaiden kaatumisiin liittyvä väitös.

– Kun kliinistä hoitotyötä tekevä hoitaja huomaa arjen työssään, että tätä kohtaa kannattaisi tutkia, haluamme tukea häntä. Suunnitteilla on myös esimerkiksi pop up -tapahtumia kuten tutkijatori, kertoo hallintoylihoitaja Kaarina Torppa.

Tutkimuskeskuksessa työskentelee johtava ylihoitaja, tutkimusylihoitaja ja kaksi määräaikaista projektisuunnittelijaa. Tutkimuskeskukselle on asetettu tieteellinen ohjausryhmä. Husin tämän vuoden talousarviossa keskukselle on osoitettu 500 000 euron määräraha.

– Tutkimustoiminta on ollut koordinoimatonta. Koordinaatiota tarvitaan, jotta hoito- ja terveystieteellinen osaaminen saadaan hyödynnettyä potilaiden hoidossa paremmin. Toivoisimme, että hoitajiemme tekemää tutkimusta voisi hyödyntää omalla työpaikalla. Pyrimme magneettisairaalaksi ja hoidon on oltava näyttöön perustuvaa.

Helsinkiin on kaivattu pitkään hoito- ja terveystieteiden yliopistokoulutusta. Jos helsinkiläinen hoitaja mielii alan maisteriopintoihin, hänen on suoritettava tutkinto Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa, Tampereella, Turussa, Oulussa tai Vaasassa.

Viimeksi Helsingin yliopisto haki tutkinnonanto-oikeutta vuonna 2013, mutta se evättiin. Husilla on nykyään erillissopimus Vaasan yliopiston kanssa johtamistehtäviin opiskelusta Helsingissä. Syksyllä alkoi myös Helsingin yliopiston valtiotieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelma, jossa aloitti monia hoitajataustaisia.

– Neljäsosa Suomen hoitajista työskentelee Uudellamaalla. Työn ohessa opiskelu on rankkaa, kun yliopisto on 150 kilometrin päässä tai kauempana. Hoitotyön johtamista pystyy nyt opiskelemaan Helsingissä, mutta hoito- ja terveystieteiden yliopisto-opetusta kaivataan tänne yhä, Kaarina Torppa sanoo.