Hyvä johtaja auttaa alaisiaan

Hoitajia ei voi johtaa tuntematta hoitotyötä.

Kuvateksti
Johtajan kaiken toiminnan pitää tähdätä hyviin tuloksiin. Kuva: iStock

Hoitotyön johtajan tehtävä on suunnitella ja järjestää hoitohenkilöstön työt mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän ottaa huomioon palvelutarpeet, henkilöstöresurssit ja toimintaympäristön. Kaikki toiminta tähtää hyviin hoitotuloksiin.

Johtamista ei voi irrottaa hoitotyön tuntemuksesta. Hoitajia ei voi johtaa tuntematta hoitotyötä. Mitä lähempänä esimies on perustyötä tekeviä, sitä enemmän hän joutuu ottamaan kantaa työn arjessa ilmeneviin ongelmiin.

Esimies edustaa työnantajaa. Hän on useimmiten virassa, joten hän käyttää julkista valtaa ja hoitaa viranomaistehtävää. Hänellä on työnjohto-oikeus: hän voi määrätä työsopimuksen puitteissa työn sisällöstä, suoritustavasta ja tekopaikasta sekä työvuoroista.

Esimieheksi hakeutuvan pitää selvittää itselleen, haluaako hän johtaa ihmisiä.

Esimiehellä on syytä olla tehtävä- ja toimenkuvaus. Se selkiyttää eri toimijoiden välisiä rajoja työpaikalla. Usein hoitotyön esimies ottaa vastuuta asioista, jotka eivät hänelle kuulu. Moni kokee olevansa vastuussa muiden yksiköiden tai jopa koko työpaikan asioista.

Esimieheksi hakeutuvan pitää selvittää itselleen, haluaako hän johtaa ihmisiä. Esimies joutuu väistämättä uuvuttaviin tilanteisiin. Johtaminen vaatii myös halua ja taitoa tukea työntekijöiden kehittymistä ja onnistumista työssään.

Rivityöntekijästä esimieheksi nouseminen voi olla hankalaa, koska esimies ei ole enää yksi muiden joukossa. Hän joutuu hakemaan yhteisöllisyyttä muualta. Avaimet oman roolin löytämiseen ovat omassa työyhteisössä, jonka voi haastaa toimimaan yhteiseksi hyväksi. Jatkuva muutos vaatii asioiden nopeaa omaksumista ja käytäntöön soveltamista.

Esimies on työyhteisössään esimerkki. Hän voi omalla käytöksellään osoittaa huolehtivansa itsestään ja hyvinvoinnistaan. Esimies voi tuoda ilmi, että elämässä on muutakin kuin työ. Vastuullinen esimies on tavoitettavissa vain työaikana.

Marja-Liisa Kotisaari ja Sirkka Kukkola: Potilaan oikeudet hoitotyössä. Fioca. 2012.

Julkaistu Tehy-lehdessä 7/2012