Ilmoita varhaiskasvatuksen epäkohdasta – ilmoitusvelvollisuus tuli lakiin

Varhaiskasvatuksen ammattilaisella on velvollisuus ilmoittaa epäkohdasta, jonka hän huomaa esimerkiksi lapsen kohtelussa tai päiväkodin tiloissa.

Kuvateksti
Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkista että yksityistä varhaiskasvatusta. Kuva: Jussi Tuokkola

1. Ilmoita epäkohdasta

Ilmoitettava epäkohta tai sen uhka liittyy varhaiskasvatuksen toteutumiseen. Epäkohta voi liittyä tiloihin, henkilöstömitoitukseen, lapsen kohteluun tai työpaikan toimintakulttuuriin.

Esimerkiksi lasten turvallisuutta vaarantavasta epäkohdasta, kuten rikkinäisestä aidasta tai epäasiallisesta kohtelusta, on vastedes ilmoitettava päiväkodin johtajalle. Hänen on puolestaan ryhdyttävä korjaamaan epäkohtaa ja ilmoitettava siitä varhaiskasvatuksen johtajalle. 

2. Omalla nimellä

Ilmoitus tehdään omalle esihenkilölle kirjallisesti ja omalla nimellä esimerkiksi sähköpostilla.  Ilmoittajalla on oikeus saada tietää, mihin toimiin ilmoitus on mahdollisesti johtanut.

Työntekijälle ei saa koitua ilmoituksesta kielteisiä seurauksia. 

3. Työnantajan tiedotettava 

Ilmoitusvelvollisuudesta on kerrottava työntekijöille. Samalla pitää kertoa myös siitä, miten ilmoitus tehdään ja miten sitä käsitellään. Työnantaja voi laatia esimerkiksi verkkolomakkeen, jolla ilmoituksen voi tehdä.

4. Viranomainen voi puuttua

Viime kädessä epäkohdasta ilmoittaminen voi päätyä aluehallintoviranomaisen tai Valviran käsittelyyn.

Toisaalta ilmoitus ei välttämättä aina johda toimenpiteisiin tai muutokseen, jos työnantaja selvityksissään toteaa, että esimerkiksi henkilöstömitoitus on ollut lain mukainen. 

5. Laki edellyttää ilmoittamista

Ilmoitusvelvollisuus on tullut varhaiskasvatuslakiin elokuun alussa. Se koskee sekä julkista että yksityistä varhaiskasvatusta.

Tehyläisistä ammattiryhmistä sen piirissä ovat lastenhoitajat, varhaiskasvatuksen sosionomit sekä perhepäivähoitajat. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä ei ole säädetty rangaistusta. 

Tehy on ehdottanut ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoitusvelvollisuus on myös sosiaalihuollon työntekijöillä.

7.9.2021 klo 15.04 lisätty tarkennus ensimmäiseen kohtaan.