Jokainen saa kertoa työstään

Omasta työstään ja työpaikastaan saa puhua.

Kuvateksti
Työnantaja ei voi kieltää kertomasta tosia kokemuksia työpaikasta ja sen toimintatavoista työsuhteen aikana tai sen päätyttyä. Kuva: iStock

1 Sanan- ja ilmaisunvapauden takaa jo perustuslaki. Mitä tahansa ei voi kuitenkaan työstään, työpaikastaan tai työnantajastaan sanoa.

2 Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus salata yksittäisen potilaan tai perheen terveyteen, sairauteen ja hoitoon liittyvät asiat. Tiedot ovat salaisia myös hoitosuhteen päättymisen, potilaan kuoleman ja hoitajan eläkkeelle jäämisen jälkeen.

3 Omasta työstään ja työpaikastaan saa puhua. Työnantaja ei voi kieltää kertomasta tosia kokemuksia työpaikasta ja sen toimintatavoista työsuhteen aikana tai sen päätyttyä.

Epäkohtia voi tuoda esiin, mutta kannattaa miettiä, mikä on paras keino ja foorumi. Silläkin on merkitystä, esiintyykö työnantajan nimissä vai selkeästi omissa nimissään

Valehdella ei saa. Mikäli työntekijä valehtelee työnantajastaan, työnantaja voi antaa varoituksen.

Jos valehtelu jatkuu, työsuhteen voi sanoa irti. Törkeissä tapauksissa voi irtisanoa ilman varoitusta.

4 Työntekijä ja työnantaja ovat velvollisia olemaan lojaaleja toisiaan kohtaan, eli ottamaan huomioon toistensa edun.

Työntekijän on vältettävä kaikkea sellaista, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.

Mitä vastuullisemmassa asemassa on, sitä pienempi teko voi rikkoa lojaliteettivelvoitetta.

Työnantajalla on velvollisuus edistää suhteitaan työntekijöihin, mikä voi tulla arvioitavaksi esimerkiksi työsuhteen purun yhteydessä.

5 Lojaliteettivelvoite voi ulottua vapaa-aikaan. Työntekijä ei saa vapaa-aikanakaan vaarantaa työnantajan mainetta ja asiakassuhteita.

Velvoite on voimassa myös sosiaalisessa mediassa.

6 Ammatti- ja liikesalaisuuksia ei saa paljastaa työsuhteen kestäessä.

Kielto ulottuu myös työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan, jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti eli hänen ei alun perinkään olisi pitänyt saada niitä.

Ammatti- ja liikesalaisuuksia ovat esimerkiksi taloudelliset ja tekniset tiedot tietokoneohjelmista, asiakasrekistereistä tai työmenetelmistä.

Työsuhteen päättymisen jälkeen tiedot ovat työntekijän työkokemusta, jollei hän ole solminut erillistä salassapitosopimusta. Niitä ei ole sote-alalla ollut tapana tehdä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2014