Kaikki kärsivät melusta

Kaikilla päiväkodeilla pitäisi olla riittävästi melulta suojattua ulkoilu- ja leikkialuetta.

Kuvateksti
Jos päivittäinen melutaso ylittää 85 desibeliä, työnantajan on huolehdittava, että työntekijällä on henkilökohtaiset kuulosuojaimet. Kuva: iStock

Lapset huutavat ja itkevät. Huonekalut koliset, ovet paukkuvat. Leikit ovat äänekkäitä. Päiväkoti voi olla melkoinen melupesä. Meluisalla työpaikalla on vaikea kuulla toisen puhetta.

Ääntä pitää korottaa, mikä altistaa erilaisille äänihäiriöille ja tulehduksille.
Päiväkotimelua tutkittiin 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, mutta asiasta ei ole tuoretta tutkimustietoa.

– Tämä ei tarkoita, että tilanne olisi parantunut ja ongelma ratkennut, sanoo Työterveyslaitoksen meluasiantuntija Erkko Airo.

Varsinaisen kuulovaurion riski on päiväkodissa vähäinen.

Yksittäisissä päiväkodeissa tekemissään melumittauksissa Airo on huomannut, että lukemat ovat nousseet 90-luvun lopun tutkimuksista. Mittausten perusteella ei voi kuitenkaan tehdä yleisiä päätelmiä.

– Yhdessä neljän ryhmän päiväkodissa melutaso oli jo lähellä 80 desibeliä. Kymmenen vuotta sitten se oli vielä harvinaista.

Varsinaisen kuulovaurion riski on päiväkodissa vähäinen, koska yleensä altistuminen jää alle 80 desibeliin, joka on työturvallisuuslaissa mainittu alempi toiminta-arvo. Sen ylittyminen edellyttää kuulosuojaimia ja -tutkimuksia.

Päiväkodin tyypillinen melutaso 70–80 desibeliä voi vaikuttaa puheen kuulemiseen ja ymmärrettävyyteen.

– Melulle herkille ihmisille voi kehittyä myös kuulovaurio, mutta melu on kaikille puheviestinnän ja äänenkäytön ongelma.

Työturvallisuuslain mukaan melu ei saa vaarantaa työntekijän terveyttä. Työnantajan on selvitettävä työntekijöiden mahdollinen altistuminen melulle. Terveyttä ja turvallisuutta uhkaavat vaarat on poistettava tai niitä on vähennettävä niin paljon kuin mahdollista. Jos päivittäinen melutaso ylittää 85 desibeliä, työnantajan on huolehdittava, että työntekijällä on henkilökohtaiset kuulosuojaimet. Airo ei ole kuullut, että niitä käytettäisiin päiväkodissa.

– Yksittäisiä 80 desibelin ylityksiä voi tulla, jos pitää voimakkaasti itkevää lasta sylissä.

Jos työpaikan melualtistustaso ylittää 85 desibeliä, työnantajan on laadittava meluntorjuntasuunnitelma. Vain päiväkotia koskevia suunnitelmia ei ole tiettävästi tehty. Pihojen melua on kuitenkin selvitetty, sillä liikenne on Suomessa pahin meluaja. Kaikilla päiväkodeilla pitäisi olla riittävästi melulta suojattua ulkoilu- ja leikkialuetta.

Melua voi vähentää

  • Pienentämällä lapsiryhmiä
  • Käyttämällä sisustuksessa pehmeitä materiaaleja
  • Käyttämällä vähemmän leluja
  • Puhumalla tavallisella äänellä
  • Kasvatuksellisilla keinoilla

Työterveyslaitos

Julkaistu Tehy-lehdessä 6/2014