Kätilöiden palkasta puuttui satanen, virhe korjattiin

Osa kätilöistä sai Oulussa pienempää palkkaa, vaikka he tekivät samoja tehtäviä kuin muutkin.

Kuvateksti
Samaa vaativuutta olevista tehtävistä pitää maksaa samaa palkkaa. Kuva iStock.

Mikä oli ongelma?

Kätilöiden palkoissa havaittiin epäselvyyksiä Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja naisten tulosalueella keväällä 2015. Osalle kätilöitä maksettiin muita alhaisempaa tehtäväkohtaista palkkaa, vaikka kaikkien tehtävät olivat samoja.

Samaa vaativuutta olevista tehtävistä pitää maksaa samaa palkkaa.

Sairaanhoitopiirissä oli vuonna 2006 otettu käyttöön tehtäväkohtainen tavoitepalkka-arviointijärjestelmä, joka perustuu tehtävänkuvauksiin. Vaativat hoitolan ammattitehtävät oli määritelty kolmelle vaativuustasolle, joista kätilöt olivat kolmannella. Alhaisempaa palkkaa saavat kätilöt olivat toisella tasolla.

Mitä Tehy teki?

Kun epäkohta tuli ammattiosaston tietoon, varapääluottamusmies Anneli Näppä ja naisten ja lasten tulosalueen luottamusmies Outi Puoskari kävivät välittömästi neuvonpidon. He totesivat, että erisuuruisilta palkoilta puuttuvat perusteet.

Asia vietiin paikallisiin neuvotteluihin, jolloin neuvotteluihin tuli mukaan pääluottamusmies Juha Honkakoski. Tällöin kävi ilmi, että alhaisempaa palkkaa saavien kätilöiden tehtävänkuvaukset puuttuivat.

Paikallisia neuvotteluja käytiin pitkin vuotta 2015. Tehy vei asian lopulta keskustasolle, mutta KT Kuntatyönantajat palautti sen takaisin paikallistasolla sovittavaksi. Sopimus syntyi syksyllä 2016.

Kuinka asia ratkesi?

Koska kaikki kätilöt tekivät samoja tehtäviä, perusteita eri palkoille ei ollut. Yhdeksän kätilön tehtäväkohtaiseen palkkaan tuli sadan euron korotus. Korotukset maksettiin takautuvasti vuoden 2015 alusta.