Keva tallettaa palvelustiedot

Kunnalliset palvelussuhdetiedot eivät kuntakentän myllerryksestä ja työnantajamuutoksista huolimatta katoa mihinkään.

Kuvateksti
Keva kerää tiedot kunnallisista palvelussuhteista. Kuva: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Kevan palvelussuhderekisteriin kerätään tiedot kunnallisen eläkelain (KuEL) piiriin kuuluvista palvelussuhteista. Rekisterissä on tiedot noin 22 miljoonasta palvelussuhteesta.

Kuntatyönantajat ilmoittavat tiedot rekisteriin neljännesvuosittain ja vuosiansiot kerran vuodessa.

Kevan sivuilla voit käydä tutkimassa omia tietojasi.

Pienet työnantajat voivat lomakkeiden lähettämisen sijaan syöttää tiedot suoraan Kevan rekisteriin. Verkon kautta työnantaja pääsee tutkimaan ja muokkaamaan tietoja ja voi tulostaa henkilöittäin palvelussuhdeluetteloita ja rekisteriotteita.

Kevan sivuilla yksittäinen palkansaaja voi käydä tutkimassa omia tietojaan. Mikäli niissä on puutteita, hän voi tehdä verkossa asiasta ilmoituksen.

Yksityiset työsuhteet näkyvät Työeläke.fi -palvelussa. Kunnallisen liikelaitoksen palvelussuhdetiedot saattavat olla yksityisen eläkejärjestelmän piirissä, jos työnantaja on liikelaitosta perustaessaan siirtänyt eläketurvan sinne.

Työnantajan pitää antaa palvelussuhdetodistus työntekijälle tai viranhaltijalle, kun tämä sitä pyytää tai työ- tai virkasuhde päättyy.

Arviointia sisältävän palvelussuhdetodistuksen antaa esimies. Muun todistuksen voi antaa esimerkiksi palkanlaskenta. Todistuksen saamisessa ei yleensä esiinny ongelmia. Jos työnantaja kieltäytyy antamasta sitä, ota yhteys työsuojelupiiriin.

Keva, Kuntaliitto, Sosiaali- ja terveysministeriö
Paras varautua II – tehyläinen kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, Sosiaalivakuutus 1/2011

Kunnallisen eläkelain (KuEL) piiriin kuuluvat

  • Kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöön virka- tai työsuhteessa olevat henkilöt
  • Toimeksiantosopimuksen tehneet omais- ja perhehoitajat
  • Kunnalliset luottamushenkilöt
  • Vuoden 2005 alusta henkilöt, jotka ovat tehneet jäsenyhteisön kanssa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen.
  • KuEL:n piiriin kuuluvat palvelussuhteet ilmoitetaan Kevan palvelussuhderekisteriin riippumatta niiden kestosta tai ansioiden määrästä.
  • Ilmoitus tehdään 18 –  68-vuotiaista työntekijöistä, joista maksetaan myös eläkemaksu.

Julkaistu Tehy-lehdessä 7/2011