Kohtaa romanipotilas rohkeasti

Hoitaja voi helpottaa romaneille hankalia tilanteita monin pienin keinoin.

Kuvateksti
Romanit pitävät sairaalavaatteita usein epämiellyttävinä. Kuva Annika Rauhala.

Tärkeät läheiset

Yhteisöllisyys on romaneille voimavara, mikä näkyy tutkimuksissakin. Perinteisesti romanit eivät hakeudu hoitoon, ellei tilanne ole jo vakava.

Omaiset ja ystävät voivat tulla katsomaan potilasta suurella joukolla. Jotta muut eivät häiriintyisi, potilas kannattaa tilanteen salliessa sijoittaa yhden tai kahden hengen huoneeseen ja lähelle ulko-ovea.

Romanit ovat usein hyvin uskonnollisia. Sairaalapappi voi olla vakavasti sairaalle tärkeä vieras. Omaiset haluavat usein osallistua hoitajien kanssa vainajanlaittoon.

Vanhojen kunnioitus

Jos osastolla on useampi romani, on hyvä kysyä nuoremmalta, miten toimitaan. Nuorempaa ja vanhempaa potilasta ei saa kysymättä laittaa samaan huoneeseen.

Sairaalahoitoon joutuessaan moni romani lakaisee kulttuurinormit hetkeksi maton alle ja pyrkii ratkaisemaan yhteentörmäykset luovasti. Ammattilaiset voivat helpottaa romaneille hankalia tilanteita monin pienin keinoin.

Osa vanhemmista romaneista ei osaa lukea tai lukutaito on heikko. Asia voi olla arka. Sairaalasta kotiin lähtevälle tulisi kertoa selkeästi hoito-ohjeet ja lääkkeiden annostelut.

Intiimit asiat

Käsitteiden puhdas–likainen ja kunnia–häpeä sisältö on romaneille laajempi kuin pääväestölle. Häpeäminen on romanikulttuurissa synonyymi sanalle kunnioittaminen.

Häpeämisellä tarkoitetaan siveellisyyttä, pidättyvää käytöstä, johon kuuluu oikea pukeutuminen, puhtaus ja sopimattomien puheenaiheiden välttäminen.

Kulttuurin pohja on ihmisruumiin hierarkia – puhdas yläosa ja epäpuhdas alaosa. Käsitys heijastuu kaikkeen: vaatetukseen, tiloihin ja esineisiin.

Suoraan tai välillisesti alastomuuteen tai seksuaalisuuteen liittyvät asiat koetaan kiusallisiksi. Niistä ei haluta puhua varsinkaan muiden romanien kuullen. Tällaisia ovat syntymä, pienen lapsen ikä, äitiysloma, alusvaatteet, terveyssiteet ja ehkäisy sekä kehon toimintaan liittyvät asiat kuten vatsan toiminta.

Hoitotoimenpiteiden ajaksi on hyvä pyytää vieraita poistumaan.

Sairaalavaatteet

Romanit pitävät sairaalavaatteita usein epämiellyttävinä, etenkin naiset. Potilas voi tuntea olevansa vieraissa vaatteissa alasti ja kokea vaatteet konkreettisesta puhtaudesta huolimatta likaisiksi.

Vieraiden nähden potilas voi haluta olla kaulaan asti peitossa.

Lisää tietoa:

Mertsi Ärling: Romanit terveyspalveluiden käyttäjinä, romanipotilas vuodeosastolla -opas

Outi Honkala ja Annika Poikonen: Romanit hoitotyön asiakkaina

Romanien hyvinvointi -esitutkimus. THL 2014.