Kuinka pitkään määräaikaisia työsopimuksia voi tehdä peräkkäin?

Kuvateksti
Useita vuosia kestänyt ja lähes yhdenjaksoinen määräaikaisten työsopimusten ketjutus viittaa pysyvään työvoiman tarpeeseen. Kuva: iStock

Minulle on tehty 12 työsopimusta ilman katkoja 2,5 vuoden ajan. Kuinka pitkään määräaikaisia työsopimuksia voi tehdä peräkkäin? 

Työsopimuslain lähtökohtana on toistaiseksi voimassa oleva eli vakituinen työsopimus. Määräaikaisen työsopimuksen käyttö on mahdollista vain perustellusta syystä, jollainen voi olla esimerkiksi sijaisuus. Lisäksi edellytetään, että työnantajalla ei ole pysyvää työvoiman tarvetta.

Lainsäädännössä ei ole aikarajaa sille, kuinka kauan määräaikaisia työsopimuksia voi ketjuttaa. Useita vuosia kestänyt ja lähes yhdenjaksoinen määräaikaisten työsopimusten ketjutus viittaa pysyvään työvoiman tarpeeseen. Määräaikaisuus voi olla laiton pysyvän työvoiman tarpeen perusteella, vaikka jokaiselle määräaikaiselle työsopimukselle löytyisikin perusteltu syy.

Ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6-7/2019.