Kuka ohjaa opiskelijaa?

Kuvateksti
Kukaan ei voi kieltäytyä ohjaamasta opiskelijaa. Kuva: iStock

Opiskelijan ohjaajaksi nimetty sairaanhoitaja delegoi ohjauksen työkavereilleen. Voiko näin tehdä?

Työhön opastaminen ja ohjaus kuuluvat kaikille työyhteisön jäsenille. Vastuuhenkilön tehtävä on huolehtia siitä, että joku ottaa tehtävän hoitaakseen. Kukaan ei voi kieltäytyä näistä tehtävistä.

Koulu sopii kirjallisesti terveydenhuollon työpaikan kanssa harjoittelun toteutuksen ajanjaksosta, jakson tavoitteesta ja pituudesta, mahdollisista oheistehtävistä, ohjaukseen liittyvistä tapaamisista, suojavaatteista ja maksettavasta korvauksesta sekä arvioinnin periaatteista ja toteutuksesta.

Työpaikat päättävät itse, kuka on nimetty ohjaaja. Tämä vastuu tarkoittaa muun muassa koordinointia ja yhteydenpitoa oppilaitokseen. Vastuullinen organisoi esimerkiksi arvioinnin ja hoitaa alkuperehdytyksen. Kaikkein valitettavinta on se, jos opiskelija saa huonon mallin työyhteisön toiminnasta ja johtamisesta.

Marja-Kaarina Koskinen
tutkimuspäällikkö

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2013