Kuka päättää loman ajankohdan?

Kuvateksti
Työnantaja päättää loman ajankohdasta. Työntekijöitä pitää kuitenkin kohdella tasapuolisesti. Kuva: iStock

Johtaja määräsi, että varhaiskasvatuksessa lomat pidetään ainoastaan koulujen loma-aikoina. Jos lomaa haluaa muuna ajankohtana, ainoa vaihtoehto on ottaa palkatonta. Voiko työnantaja yksipuolisesti määrätä loma-ajankohdan?

Kuntasopimuksen (KVTES) mukaan vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana, jolleivät työnantaja ja viranhaltija/työntekijä sovi loma pitämisestä.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos sopimukseen loman antamisesta ei päästä, saa työnantaja päättää, milloin loma pidetään. Työntekijöitä pitää kuitenkin kohdella tasapuolisesti.

Vuosilomasta 20 vuosilomapäivää, kuitenkin vähintään 65% lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä, on sijoitettava lomavuoden lomakauteen eli 2.5. - 30.9. (kesäloma).

Muu kuin lomakaudelle sijoitettava loma (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä.

Aina kannattaa kuitenkin yrittää sopia!

Heli Hartman
lakimies

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2011